Finansiering för utveckling av samarbetet inom teknologiindustrin

Programmet ARBETE2030 har beviljat Teknologiindustrin rf och Industrifacket rf finansiering för det första branschprojektet. I projektet skapas ett nytt webbaserat verktyg som ska främja samarbetet på företag inom teknologiindustrin.

Programmet ARBETE2030 och Arbetshälsoinstitutet informerar 3.9.2020

Teknologiindustrin rf och Industrifacket rf påbörjar ett nytt samarbetsprojekt. Inom projektet Utveckling av samarbetet inom teknologiindustrin genom att utnyttja digitala jämförelsedata från nivåmätning som finansieras av programmet ARBETE2030 vill man skapa ett verktyg som ska göra det enklare att mäta nivån på samarbetet samt att analysera och jämföra mätdata.

– Branschprojekt är betydelsefulla för utvecklingen av arbetslivet, eftersom gemensamt utvecklingsarbete ökar tilliten mellan arbetsgivar- och löntagarförbunden och ger dem bättre möjligheter att reagera på det som förväntas ske i framtiden. Ett projekt som detta kan även vara till nytta för andra branscher, säger programdirektör Terttu Pakarinen från programmet ARBETE2030.

Verktyget gör det lättare att identifiera vad som behöver utvecklas när det gäller samarbete

När man mäter samarbetsnivån tittar man på de företagsekonomiska målen, utvecklingen av verksamheten och produktiviteten, de operativa målen, tilliten och ömsesidigheten, ledarskaps- och organisationspraktikerna samt lokala avtal. De insamlade data kan användas till att följa upp utvecklingen på företagsnivå, som material för jämförelser mellan företag och till att definiera utvecklingsbehov och rikta åtgärder i stor skala inom teknologiindustrin.

– Att utveckla samarbetet och lokala avtal är ett viktigt sätt att förbättra konkurrenskraften, vilket blir än viktigare i det undantagstillstånd vi befinner oss i nu när vi ska klara av coronakrisen och återhämta oss från den. Det är viktigt att införa nya idéer, innovationer och verksamhetsmodeller för att få företagens konkurrenskraft att börja öka igen, betonar den ansvariga för projektet, ledande expert Jarmo Päivä från Teknologiindustrin rf.

– Vi har en lång tradition av att utveckla samarbetet och lokala avtal. Genom nivåmätning får företaget reda på om grundpelarna för samarbetet är i gott skick eller om något ännu behöver förbättras. Ett välfungerande samarbete ger företaget möjligheter att agera flexibelt i problemsituationer och bidrar till en god arbetshälsa för personalen, säger avtalsexpert Kari Lähteenmäki från Industrifacket rf.

Projektet har fått 55 000 euro i finansiering och kommer att pågå till slutet av september 2021.

 

Mer information

Forskningsprofessor Tuomo Alasoini, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2577, tuomo.alasoini[at]ttl.fi

Ledande expert Jarmo Päivä, Teknologiindustrin rf, tfn 040 7597 602, jarmo.paiva[at]teknologiateollisuus.fi

Avtalsexpert Kari Lähteenmäki, Industrifacket rf, tfn 050 3561 614, kari.lahteenmaki[at]teollisuusliitto.fi

Programdirektör Terttu Pakarinen, programmet ARBETE2030, tfn 050 518 9603, terttu.pakarinen[at]comporganisations.fi

Programmet ARBETE2030 är en del av regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marin. Genom programmet får arbetsplatser inom olika branscher och de nätverk de bildar stöd för sitt utvecklingsarbete. Social- och hälsovårdsministeriet genomför programmet i samarbete med arbets- och näringsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt arbetsmarknadens centralorganisationer och andra aktörer inom arbetslivet. För den operativa implementeringen ansvarar Arbetshälsoinstitutet.

Dela innehåll på sociala medier!