Rahoitusta yhteistoiminnan kehittämiseen teknologiateollisuudessa

TYÖ2030-ohjelma on myöntänyt rahoituksen ensimmäiselle toimialahankkeelle Teknologiateollisuus ry:lle ja Teollisuusliitto ry:lle. Hankkeessa luodaan uusi web-pohjainen työkalu yhteistoiminnan edistämiseksi teknologiateollisuuden yrityksissä.

TYÖ2030-ohjelma ja Työterveyslaitos tiedottavat 3.9.2020

Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry aloittavat uuden yhteistyöhankkeen. TYÖ2030-ohjelman rahoittamassa ”Yhteistoiminnan kehittäminen teknologiateollisuudessa tasomittauksen digitaalista vertailutietoa hyödyntämällä” -hankkeessa luodaan työkalu, joka helpottaa yhteistoiminnan tasomittausten tekemistä sekä mittauksista saadun tiedon analysointia ja vertailua.

– Toimialahankkeiden merkitys työelämän kehittämisessä on siinä, että yhteinen kehittäminen työnantaja- ja palkansaajaliittojen kesken parantaa luottamusta ja toimialojen tulevaisuuden näkymiin vastaamista. Tällaisesta hankkeesta voivat hyötyä myös muut toimialat, sanoo ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen TYÖ2030-ohjelmasta.

Työkalun avulla yhteistoiminnan kehittämiskohteet voidaan tunnistaa aiempaa helpommin

Yhteistoiminnan tasomittauksessa arvioidaan liiketaloudellisia tavoitteita, toiminnan ja tuottavuuden kehittämistä, toiminnallisia tavoitteita, luottamusta ja vastavuoroisuutta, johtamis- ja organisaatiokäytäntöjä ja paikallista sopimista. Saatua tietoa voidaan hyödyntää yrityskohtaisen kehityksen seurantaan, yritysten vertailuaineistona ja yhteistoiminnan kehittämistarpeiden laajamittaisessa määrittämisessä ja kohdentamisessa teknologiateollisuudessa.

– Yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kehittäminen on yksi keskeinen keino parantaa kilpailukykyä, jonka merkitys korostuu entisestään nyt poikkeustilanteessa koronakriisistä selviytymisessä ja toipumisessa. Uusien ideoiden, innovaatioiden ja toimintamallien käyttöönotto on tärkeää, jotta yritysten kilpailukyky saadaan uuteen nousuun, korostaa hankkeen vastuuhenkilö, johtava asiantuntija Jarmo Päivä Teknologiateollisuus ry:sta.

– Meillä on pitkät perinteet yhteistoiminnan ja paikallisen sopimisen kehittämisessä. Tasomittauksella yritys saa selville, ovatko yhteistoiminnan peruspilarit kunnossa vai onko jossain osiossa vielä kehitettävää. Toimiva yhteistoiminta tuo yritykselle ketteryyttä ongelmatilanteisiin ja työhyvinvointia henkilöstölle, sanoo sopimusasiantuntija Kari Lähteenmäki Teollisuusliitto ry:sta.

Syyskuun loppuun 2021 saakka kestävän hankkeen rahoitus on 55 000 euroa.

 

Lisätiedot

Tutkimusprofessori Tuomo Alasoini, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2577, tuomo.alasoini[at]ttl.fi

Johtava asiantuntija Jarmo Päivä, Teknologiateollisuus ry, puh. 040 7597 602, jarmo.paiva[at]teknologiateollisuus.fi

Sopimusasiantuntija Kari Lähteenmäki, Teollisuusliitto ry, puh. 050 3561614, kari.lahteenmaki[at]teollisuusliitto.fi

Ohjelmajohtaja Terttu Pakarinen, TYÖ2030-ohjelma, puh. 050 518 9603 terttu.pakarinen[at]comporganisations.fi

TYÖ2030-ohjelma on osa pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaa. Ohjelma tukee eri alojen työpaikkoja ja niiden muodostamia verkostoja omassa kehittämistyössään. Sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa ohjelman yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen ja muiden työelämän toimijoiden kanssa. Ohjelman operatiivisesta toteutuksesta vastaa Työterveyslaitos.

Jaa sisältö somessa!