Finla Työterveys vann Kvalitetspriset 2020

I kvalitetstävlingen av Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk söktes en företagshälsovård som lättrörligt har utvecklat sin verksamhet under exceptionella förhållanden. Finla Työterveys Oy som över 40 år har fokuserat på arbetshälsa tog segern. Företagets kvalitetssystem hade en central roll i att kunna anpassa sig till pandemin. Kvalitetspriset delades ut på Aktualitetsdagen inom företagshälsovård den 8 december.

Press meddelande 48/2020

”För två år sedan utförde vi ett stort arbete i att utveckla vårt kvalitetssystem. Vi gallrade bort allt onödigt och behöll endast det väsentliga. Arbetet gjordes chefdrivet och systemet blev en del av vår vardag. När corona ändrade allt i mars hade vi en databank i bruk som alla känner till och dit vi förde undantagsanvisningarna”, berättar ansvarig företagsläkare Anniina Anttila.

Anvisningar om pandemin tillhandahölls till systemet av ansvarig företagsläkare Jukka Pitkänen som tycker att det väsentligaste vid kvalitetsutveckling är tydliga mål. ”Var och en måste känna till målen för sitt eget arbete, och hur de nås måste mätas. Omsorgsfull implementering är en förutsättning för att alla ska handla enligt instruktionerna.”

Vinnaren utsågs av utvecklingsteamet inom Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk från Arbetshälsoinstitutet och teamet var särskilt glada över hur Finla tar hand om personalens välbefinnande.

”Cheferna har haft tät kontakt med sina teammedlemmar, teammöten har ordnats regelbundet och arbetshälsan har kartlagts även med en enkät som utförts av en extern aktör. Snabba reaktioner på viktiga frågor som oroade personalen byggde upp deras förtroende och hjälpte dem koncentrera sig på det väsentliga”, berättar produktchef Kaisa Mikkola från Arbetshälsoinstitutet.

Undantagsförhållanden påskyndar ibruktagandet av nya tillvägagångssätt och skapar i bästa fall innovationer. Vid valet av vinnaren för kvalitetspriset betonades hur de allmänna principerna inom kvalitetsstyrning förverkligas men också hur man kunnat svara på det ändrade kundbehovet. Finla hade förbättrat personalens färdigheter i digitala tjänster redan före coronavåren genom att utbilda alla Finla-medarbetare i att använda distansmottagningstjänster. Före våren var intressen för att utnyttja tjänsterna varierande men nu används de aktivt i det dagliga arbetet inom hela organisationen.

Snabba reaktioner på förändrande situationer har varit viktigt.  ”Vi har snabbt lyckats skapa rätt lösningar. Till exempel infektionsstationen i Lielahti lyckades vi bygga hastigt och kommunikationen med kundföretagen effektiviserades”, berättar verkställande direktör Anu Pekki från Finla Työterveys.

Mitt under undantagsförhållandena skapade Finla även en ny servicemodell för arbetsmiljöledning där företagshälsovårdare kontaktar arbetstagare som gör distansarbete via telefon eller Teams. ”Både företagens HR-avdelningar och distansarbetarna har varit nöjda med tjänsten”, berättar service- och kundrelationsdirektör Riikka Matilainen från Finla Työterveys.

Mer information

Produktchef Kaisa Mikkola, Arbetshälsoinstitutet, tfn 0400 200 825, kaisa.mikkola [at] ttl.fi (kaisa[dot]mikkola[at]ttl[dot]fi)

Verkställande direktör Anu Pekki, Finla Työterveys, tfn 050 367 30 60, anu.pekki [at] finla.fi (anu[dot]pekki[at]finla[dot]fi)

Ansvarig företagsläkare Jukka Pitkänen, Finla Työterveys, tfn 044 766 03 58, jukka.pitkanen [at] finla.fi (jukka[dot]pitkanen[at]finla[dot]fi)

www.ttl.fi/laatuverkosto

Dela innehåll på sociala medier!