Flest yrkessjukdomar konstaterades bland byggarbetare

Antalet yrkessjukdomar i Finland minskar ytterligare. I statistiken från 2018 ser vi dock en ökning av till exempel vibrationssjukdom, som förekommer inom husbyggande. Uppgifterna framgår av årspublikationen av registret över arbetsrelaterade sjukdomar. Mer information om yrkessjukdomar och exponeringsfaktorer finns i tjänsten Arbetslivskunskap.
Kirsi Koskela
Maria Pesonen

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 25.4.2022

År 2018 bekräftades 1 067 fall av yrkessjukdom, varav 755 hos personer i arbetsför ålder.

Flest yrkessjukdomar bekräftades inom följande yrken:

  1. byggarbetare m.fl. (utom elmontörer)
  2. jordbrukare och djuruppfödare m.fl.
  3. verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer

Arbetstagare inom byggbranschen utsätts i sitt arbete för många slags exponeringsfaktorer, som kan påverka hälsan. Vanliga exponeringsfaktorer är buller, handvibration och kemikalier (såsom epoxi), och tidigare har man inom byggbranschen utsatts för asbest.  Dessutom konstateras olika slags belastningssjukdomar inom branschen.

– Epoxiföreningar orsakar för närvarande flest fall av arbetsrelaterad allergisk kontaktdermatit. När man i sitt arbete använder epoxibaserade produkter, såsom epoxifärger, -lim och -beläggningar, är det viktigt att skydda sig mot hudkontakt med kemikalien, säger Maria Pesonen, biträdande överläkare i hudsjukdomar vid Arbetshälsoinstitutet.

Vibrationssjukdom blir allt vanligare

Av alla yrkessjukdomar konstaterades vibrationssjukdom mer än tidigare. Vibrationssjukdom förekommer i form av tidvis vita fingrar och symptomen kan även omfatta domnande och klumpiga händer.

Flest fall förekommer inom husbyggande och av alla yrken förekommer vibrationssjukdom oftast bland byggarbetare m.fl. (utom  elmontörer), verkstads- och gjuteriarbetare samt montörer och reparatörer.

– Vibrationssjukdom är en underdiagnostiserad sjukdom, som man inom företagshälsovården nu förstår att misstänka och undersöka med lägre tröskel än tidigare. Handvibration orsakas av många vanliga verktyg, såsom borrmaskin, vinkelslip och bultpistol, berättar överläkare Kirsi Koskela vid Arbetshälsoinstitutet.

Antalet bekräftade fall av vibrationssjukdom uppgick till 34, varav 85 procent hos män.

De vanligaste yrkessjukdomarna bland personer i arbetsför ålder är bullerskador, allergisk kontaktdermatit, irritativ kontaktdermatit, yrkesastma och pleuraplacker. Exponering för kemikalier orsakade, i likhet med tidigare år, närmare hälften av yrkessjukdomarna (45 %). Knappt en tredjedel av alla yrkessjukdomar konstateras efter arbetskarriären.

Anmälan om yrkessjukdom är ett viktigt verktyg inom arbetarskyddet

Läkare har en lagstadgad skyldighet att anmäla fall av och misstanke om yrkessjukdom till regionförvaltningsverket. Fortfarande anmäls inte 60 procent av bekräftade fall av yrkessjukdom.

– Det är viktigt att arbetarskyddsmyndigheten får information om yrkessjukdomar och misstankar om yrkessjukdom. Anmälan är ett centralt verktyg för arbetarskyddet, med hjälp av vilket regionförvaltningsverket kan inrikta sina arbetarskyddsbesiktningar och man på arbetsplatserna kan genomföra nödvändiga ändringar, som förbättrar arbetssäkerheten, säger Kirsi Koskela.

I anslutning till årspublikationen av registret över arbetsrelaterade sjukdomar finns tabeller i vilka man korrigerar siffrorna för tidigare år. Under 2016–2018 registrerades inte uppgifter om bekräftad status för en del fall med yrkessjukdom från försäkringbolaget i Olycksfallsförsäkringscentralens yrkessjukdomsmaterial. I led med det korrigerade materialet bekräftades ytterligare 89 fall för 2016 och 136 fall för 2017.

Mer information

  • Kirsi Koskela, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, Kirsi.Koskela [at] ttl.fi (Kirsi[dot]Koskela[at]ttl[dot]fi), tfn +358 43 820 0452
  • Maria Pesonen, biträdande överläkare, Arbetshälsoinstitutet, Maria.Pesonen [at] ttl.fi (Maria[dot]Pesonen[at]ttl[dot]fi), tfn +358 46 850 5031

Läs mer

Dela innehåll på sociala medier!