Här är de mest belastande faktorerna i hjärnarbete: tidspress, multitasking, dåliga intstruktioner och störningar – men till all lycka ger till exempel lärande inspiration

Arbetshälsoinstitutets enkät om hjärnarbete visar att fler än fyra av fem finländare upplever belastning i hjärnarbetet till följd av samma, ständigt återkommande faktorer. Multitasking, tidspress, bristfälliga instruktioner och störningar är problem man kämpar med dagligen. Trots de utbredda problemen och belastningen innehåller hjärnarbetet samtidigt också inspirerande faktorer, såsom lärande, interaktion och idékläckning.

Arbetshälsoinstitutet har publicerat materialet från över 11 000 deltagare i webbtjänsten Arbetslivskunskap. Materialet kan läsas antingen i sin helhet eller enligt bransch (social- och hälsovård, kontorsarbete eller underhåll/produktion) eller åldersgrupp. 

– Uppgifterna om de mest belastande faktorerna är helt entydiga. De delområden som upplevs som mest belastande i hjärnarbete är kopplade till arbete i krävande förhållanden. Avbrott, störningar och multitasking förekom hos över 80 procent av deltagarna dagligen, säger forskningschef Virpi Kalakoski på Arbetshälsoinstitutet. 

– Det finns effektiva lösningar för att råda bot på situationen. Man måste ändå diskutera arbetsförhållandena som orsakar onödig belastning och komma överens om lösningar inom arbetsgemenskaperna. De vanligaste belastningsfaktorerna försvagar obestridligen arbetets smidighet och resultat. På basis av undersökningar kan de belastande omständigheterna också vara förknippade med hälsomässiga olägenheter. 

Inspirerande uppgifter skyddar mot belastning 

Med tanke på arbetshälsan är det tröstande att de inspirerande delområdena inom hjärnarbete skyddar arbetshälsan och också kan skydda mot belastning.  

– Goda exempel på inspirerande uppgifter är uppgifter som kräver grundläggande informationsbehandling, såsom läsning, långvarig koncentration eller öga-hand koordination, påpekar Kalakoski. Bland de vanligaste situationerna i hjärnarbete upplevs också lärande, idékläckning och samarbete som belönande. 

På basis av materialet i enkäten om hjärnarbete kan hjärnarbetet delas in i 14 delområden, som är kopplade till tre kategorier: grundläggande krav på informationsbehandling, hjärnarbetets uppgifter och situationer samt kognitivt krävande förhållanden. De olika delområdena presenteras i Arbetslivskunskap.fi enligt hur allmänna de är, och för varje delområde har man skapat en inspirations- och belastningsprofil utifrån enkätsvaren.  

Forskningsbaserad kunskap bidrar till att minska belastningen i hjärnarbete 

Enkäten om hjärnarbete är en del av Arbetshälsoinstitutets tjänster och undersökningar inom hjärnarbete. Med hjälp av enkäten kan man identifiera krav och belastande förhållanden i hjärnarbete på arbetsplatsen. Arbetets smidighet och välbefinnandet i arbetet kan förbättras med hjälp av metoder för hjärnarbetsergonomi, dvs. kognitiv ergonomi.  

Kunskapen om hjärnarbete blir allt viktigare, eftersom arbetet, oberoende av bransch, är alltmer förknippat med kognitivt dvs. hjärnarbete: kunskapsbaserat arbete och tankearbete, att observera, registrera och komma ihåg saker, lösa problem, fatta beslut, läsa och lära sig nya kunskaper och färdigheter.  

Bekanta dig med materialet om hjärnarbete i tjänsten Arbetslivskunskap per bransch och åldersgrupp: 

Hjärnarbete belastar och inspirerar i alla branscher | Arbetslivskunskap | www.tyoelamatieto.fi 

Mer information:

Forskningschef Virpi Kalakoski, virpi.kalakoski [at] ttl.fi (virpi[dot]kalakoski[at]ttl[dot]fi), tfn 030 474 2242 

Mer information om hjärnarbete:

www.ttl.fi/hjarnarbete

www.ttl.fi/smidigt-hjarnarbete

Materialet om hjärnarbete analyseras i forskningsprojektet Viisikko (på finska) som finansieras av Arbetarskyddsfonden: på finska)

www.ttl.fi/viisikko 

Dela innehåll på sociala medier!