Invalidpensioner kan förebyggas genom att belastningsfaktorerna minskas

I Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap har i dag publicerats en ny analys som granskar de fysiska belastningsfaktorerna i arbetet samt övergången till invalidpension på grund av artros i knä och höft.

Pressmeddelande 14/2020

Utifrån uppgifterna kan man bedöma hur mycket olika belastningsfaktorer inverkar på övergången till invalidpension i den valda yrkesgruppen.

– Analysen är ett verktyg till exempel för arbetsplatser eller företagshälsovård: vilka effekter kan man på lång sikt få genom att göra ändringar i arbetet, säger specialforskare Taina Leinonen från Arbetshälsoinstitutet.

Med hjälp av data kan man identifiera yrkesgrupper där en hög risk för övergång till invalidpension på grund av artros kan minskas genom att man gör ändringar i arbetet eller genom att man byter yrke.

Den första versionen, som nu publicerats, fokuserar på antalet personer som gått i invalidpension på grund av artros i knäet och höft.

– I kommande uppdateringar kommer fler orsaker till invalidpensioner att uppges. Härnäst ges information om axelsjukdomar, säger Leinonen.

Materialet baserar sig på ett omfattande slumpmässigt urval på 70 % av personer i arbetsför ålder i Finland och på Arbetshälsoinstitutets databas över belastningsfaktorer i arbetet.

Tjänsten Arbetslivskunskap fyller ett år och under denna tid har i tjänsten publicerats nästan 20 innehållshelheter. Tjänsten uppdateras regelbundet.

Arbetslivskunskap är en tjänst som tillhandahålls av Arbetshälsoinstitutet. Den samlar ihop arbetslivsdata ur olika källor och erbjuder dem för allmänt bruk. Tjänsten är avsedd för experter, medier, utvecklare av arbetslivet och andra aktörer som utnyttjar arbetslivskunskap. Arbetslivskunskap offentliggjordes i mars 2019.

Länkar:

>>Invalidpensioner och belastningsfaktorer (på finska)
>>Arbetslivskunskap på svenska

Mer information:

Taina Leinonen, specialforskare, tfn +358 30 474 2030, taina.leinonen [at] ttl.fi (taina[dot]leinonen[at]ttl[dot]fi)

 

Dela innehåll på sociala medier!