Policyrekommendation: Arbetsförmåga och produktivitet inom välfärdsområdena med samarbete mellan aktörer inom social- och hälsovården

Välfärdsområdets uppgift är att ordna social- och hälsovård för invånarna i sitt område. Social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder produceras av många aktörer och samarbetet mellan dem förverkligas inte alltid på ett systematiskt och planmässigt sätt. För att personer i arbetsför ålder ska få rätt tjänst från rätt plats vid rätt tidpunkt måste välfärdsområdena koordinera de arbetandes hälso- och sjukvårdstjänster. TYÖOTE-verksamhetsmodellen effektiviserar social- och hälsovårdsaktörernas samarbete och stödåtgärderna för arbetsförmågan på en praktisk nivå. Arbetshälsoinstitutet har publicerat en ny policyrekommendation om ämnet.
Lääkäri ja hoitaja keskustelevat.

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 7.2.2023

Social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder måste beaktas inom välfärdsområdena som sin egen helhet på samma sätt som servicehelheterna riktade till barn och unga eller de äldre. 

– En särskild synvinkel inom social- och hälsovårdens servicehelhet för personer i arbetsför ålder är att stödja arbetsförmågan och anställbarheten. Genom att påverka dem kan man förebygga hot av arbetsoförmåga och förbättra arbetskraftens tillgänglighet och sålunda även arbetsproduktiviteten, berättar direktör Eva Helaskoski från Arbetshälsoinstitutet. 

Rekommendationer för förbättring av arbetsförmåga och produktivitet

Arbetshälsoinstitutets experter rekommenderar att välfärdsområdenas beslutsfattare samt social- och hälsovårdens utvecklare och aktörer beaktar följande i ordnandet av social- och hälsovårdstjänster:

  1. Social- och hälsovårdens servicehelhet för personer i arbetsför ålder måste koordineras inom välfärdsområdena
  2. Arbetsförmåga och anställbarhet bör ligga i fokus inom social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder
  3. Företagshälsovårdens roll i stödet av arbetsförmågan måste klargöras
  4. Samarbetet mellan företagshälsovården och den offentliga hälso- och sjukvården bör fördjupas med TYÖOTE-verksamhetsmodellen

Man kan bekanta sig närmare med rekommendationen och dess motiveringar i Arbetshälsoinstitutets publicerade policyrekommendation: https://www.ttl.fi/sv/vaikuttaminen/politiikkasuositukset/policyrekomme…  

– Samarbete är nyckelordet då social- och hälsovårdstjänster produceras för personer i arbetsför ålder. Dess utveckling är viktigt inom välfärdsområdena. När alla som producerar social- och hälsovårdstjänster för personer i arbetsför ålder är kända och informationsflödet mellan aktörerna är bra blir även rollerna tydligare. Samtidigt faller överlappande arbete bort och resurserna används effektivt, förklarar forskningschef Hanna Hakulinen om fördelarna med att koordinera social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder.

TYÖOTE-verksamhetsmodellen är en bra lösning för det praktiska samarbetet

I TYÖOTE-verksamhetsmodellen förverkligas samarbetet mellan företagshälsovården och den offentliga hälso- och sjukvården samt effektiviseringen av arbetsförmågans stödåtgärder på en praktisk nivå. Verksamhetsmodellens grundidé är att man inom den specialiserade sjukvården eller primärvården i vissa fall skriver endast en kort sjukfrånvaro och att patientens arbetsförmåga och förutsättningar att återgå till arbetet bedöms närmare i ett företagshälsovårdsteam som är bekant med arbetsförhållandena. Erfarenheterna från välfärdsområdena är mycket bra. 

– Det har kommit mycket positiva erfarenheter från välfärdsområdena om TYÖTE-verksamhetsmodellen. Sjukledigheter har som bäst blivit till och med 40 procent kortare och patienterna har haft nytta av de individuella stödåtgärderna för arbetsförmågan. Det är viktigt att välfärdsområdena kan trygga att TYÖOTE-verksamhetsmodellen etableras i och sprids till alla allmänna patientgrupper som drabbas av mycket arbetsoförmåga, betonar överläkare Pauliina Kangas.

Policyrekommendationen presenteras för experter inom branschen och andra som är intresserade av ämnet i seminariet Sote-palveluiden yhteistyöllä työkykyä ja tuottavuutta (Arbetsförmåga och produktivitet med samarbete inom social- och hälsovårdstjänsterna) den 8 februari i Helsingfors centrumbibliotek Ode. Hybridevenemanget startar klockan 12 och kan följas på nätet via denna länk: https://vimeo.com/event/2842019/8a2cbceeda  

Ytterligare information

Eva Helaskoski, direktör, eva.helaskoski [at] ttl.fi (eva[dot]helaskoski[at]ttl[dot]fi), tel. 030 474 2300

Hanna Hakulinen, forskningschef, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi), tel. 030 474 7257

Pauliina Kangas, överläkare, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi), tel. 030 474 2514

Se också

Policyrekommendation: Arbetsförmåga och produktivitet i välfärdsområdena genom samarbete mellan aktörerna inom social- och hälsovården | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Sote-palveluiden yhteistyöllä työkykyä ja tuottavuutta | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan – TYÖTE | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Faktaa työterveyshuollosta – rooli ja mahdollisuudet sotessa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

 

 

Dela innehåll på sociala medier!