Politiikkasuositus: Työkykyä ja tuottavuutta hyvinvointialueille sote-toimijoiden yhteistyöllä

Hyvinvointialueen tehtävänä on järjestää sosiaali- ja terveydenhuolto alueensa asukkaille. Työikäisten sote-palveluita tuottaa moni toimija, eikä toimijoiden välinen yhteistyö aina toteudu järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti. Jotta työikäinen saa oikeat palvelut, oikeasta paikasta ja oikeaan aikaan, hyvinvointialueilla on koordinoitava työssäkäyvien terveyspalveluita. TYÖOTE-toimintamalli tehostaa sote-toimijoiden yhteistyötä ja työkyvyn tukitoimia käytännön tasolla. Työterveyslaitos on julkaissut aiheesta uuden politiikkasuosituksen.
Lääkäri ja hoitaja keskustelevat.

Työterveyslaitoksen mediatiedote 7.2.2023

Työikäisten sote-palvelut on huomioitava hyvinvointialueilla omana kokonaisuutenaan, samalla tavoin kuin lasten ja nuorten tai ikääntyvien palvelukokonaisuudet.

– Erityisnäkökulmana työikäisten sote-palvelukokonaisuudessa on työkyvyn ja työllistymiskyvyn tukeminen. Niihin vaikuttamalla voidaan ehkäistä työkyvyttömyysuhkia ja parantaa työvoiman saatavuutta ja sitä kautta myös työn tuottavuutta, kertoo johtaja Eva Helaskoski Työterveyslaitoksesta.

Suositukset työkyvyn ja tuottavuuden parantamiseksi

Työterveyslaitoksen asiantuntijat suosittelevat, että hyvinvointialueiden päättäjät ja sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäjät sekä toimijat huomioivat seuraavat asiat sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä:

  1. Työikäisten sote-palvelukokonaisuutta on koordinoitava hyvinvointialueilla
  2. Työ- ja työllistymiskyvyn tulee olla keskiössä työikäisten sote-palveluissa
  3. Työterveyshuollon roolia työkyvyn tukijana on kirkastettava
  4. Työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä tulee syventää TYÖOTE-toimintamallilla

Suosituksiin perusteluineen voi tutustua tarkemmin Työterveyslaitoksen julkaisemassa politiikkasuosituksessa: https://www.ttl.fi/politiikkasuositus-tyokykya-ja-tuottavuutta-hyvinvointialueille-sote-toimijoiden-yhteistyolla

– Yhteistyö on avainsana työikäisten sote-palveluiden tuottamisessa. Sen kehittäminen on tärkeää hyvinvointialueilla. Kun työikäisille sote-palveluita tuottavat tunnetaan ja tieto kulkee hyvin toimijoiden välillä, roolit selkiytyvät. Samalla päällekkäinen työ jää pois ja resurssit käytetään tehokkaasti, avaa tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen työikäisten sote-palveluiden koordinoimisen hyötyjä.

TYÖOTE-toimintamalli on hyväksi havaittu ratkaisu käytännön yhteistyöhön

TYÖOTE-toimintamallissa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyö sekä työkyvyn tukitoimien tehostaminen toteutuvat käytännön tasolla. Toimintamallin perusajatus on, että erikoissairaanhoidosta tai perusterveydenhuollosta kirjoitetaan tietyissä tapauksissa vain lyhyt sairauspoissaolo, ja potilaan työkykyä ja työhön paluun edellytyksiä arvioidaan tarkemmin työolot hyvin tuntevassa työterveyshuollon tiimissä. Kokemukset hyvinvointialueilta ovat erittäin hyviä.

– Hyvinvointialueilta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia TYÖOTE-toimintamallista. Sairauspoissaolot ovat lyhentyneet joissakin potilasryhmissä jopa 40 prosenttia ja potilaat ovat hyötyneet yksilöllisistä työkyvyn tukitoimista. On tärkeää, että hyvinvointialueet pystyvät turvaamaan TYÖOTE-toimintamallin vakiintumisen ja leviämisen kaikkiin yleisiin ja paljon työkyvyttömyyttä aiheuttaviin potilasryhmiin, painottaa ylilääkäri Pauliina Kangas.

Politiikkasuositus esitellään alan ammattilaisille ja aiheesta kiinnostuneille Sote-palveluiden yhteistyöllä työkykyä ja tuottavuutta -seminaarissa 8.2. Helsingin pääkirjastossa Oodissa. . Kello 12 alkavaa hybriditapahtumaa voi seurata verkon välityksellä tämän linkin kautta: https://vimeo.com/event/2842019/8a2cbceeda   

Lisätiedot

Eva Helaskoski
johtaja
eva.helaskoski [at] ttl.fi (eva[dot]helaskoski[at]ttl[dot]fi)
+358 30 474 2300

Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö
hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi)
+358 30 474 7257

Pauliina Kangas
ylilääkäri
pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi)
+358 30 474 2514

Tutustu

Politiikkasuositus: Työkykyä ja tuottavuutta hyvinvointialueille sote-toimijoiden yhteistyöllä | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Faktaa työterveyshuollosta – rooli ja mahdollisuudet sotessa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Jaa sisältö somessa!