Rättvis behandling och samhörighet stöder i arbetet också under coronatiden

För arbetshälsans del är det speciellt viktigt att rättvis behandling, sammanhållning och säkerhet om framtiden upplevs i arbetet. Genom att påverka dem kan man främja välbefinnandet i undantagstiden – vare sig om man arbetar på distans eller på arbetsplatsen. Detta framgår av resultaten i Arbetshälsoinstitutets uppföljningsstudie Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?).

Pressmeddelande 45/2020

I Miten Suomi voi? -uppföljningsundersökningen skapas information om arbetshälsan i coronapandemins tider samt slutsatser och rekommendationer för främjande av välbefinnandet i arbetet. På basis av de redan tidigare publicerade forskningsresultaten vet man att arbetshälsan i huvudsak förbättrades under coronavåren. Nu har forskare utrett varför det gick så.

Det som granskades var demografiska faktorer (bland annat ålder och kön), bakgrundsfaktorer i arbetet (bland annat befattning i arbetet, arbetstimmar, sektor), mängden distans- och närkontaktarbete och förändringar i arbetsförhållanden på grund av coronatiden (rättvisa, samhörighet och osäkerhet).

Samband mellan osäkerhet om framtiden och arbetsutmattning

Tillväxten av arbetsengagemang och arbetstillfredsställelse förutses i granskningen främst med en ökning rättvis behandling och sammanhållning. Med arbetsengagemang avses en positiv känsla och motivation i arbetet.

– De centrala stöttepelarna i en rättvis verksamhet som främjar välbefinnande är konsekvens, att få sin röst hörd och ett respektfullt bemötande. Dessa erfarenheter främjar sammanhållningen som upplevs i arbetet, konstaterar specialforskare Janne Kaltiainen från Arbetshälsoinstitutet.

Ökningen av arbetsutmattning och att vara uttråkad i arbetet var främst kopplade till en minskning i samhörighet och en ökning i osäkerhet.

– Osäkerheten som upplevs i arbetet kan förminskas med regelbunden och öppen tvåvägskommunikation, säger forskningsprofessor Jari Hakanen vid Arbetshälsoinstitutet.

De förändringar som observerades de i tre olika arbetsförhållandefaktorerna förklarade i genomsnitt två tredjedelar av olika indikatorer för arbetshälsa. De 13 övriga faktorer som granskades förklarade sammanlagt en tredjedel.

Lönar sig att värna om arbetets resurser i coronatiden

– Enligt undersökningen stärker rättvis behandling i arbetet, social gemenskap och säkerhet om framtiden arbetshälsan oberoende ålder, kön, befattning eller om arbetstagaren utför arbete på distans eller på arbetsplatsen, berättar Hakanen.

Enligt Hakanen kan man anta att ett flertal andra resurser i arbetet som inte granskades i denna undersökning också är viktiga i coronatiden.

– Sådana tillgångar är exempelvis att se arbetsresultaten och arbetes syfte, att få använda sina färdigheter mångsidigt, att känna sig uppskattad och få återkoppling.

Uppföljningsstudien Miten Suomi voi? (Hur mår Finland?) utreder förändringar i välbefinnandet hos finländare i arbetsför ålder under coronatiden. Taloustutkimus genomförde på uppdrag av Arbetshälsoinstitutet en första enkät i årsskiftet 20192020 som en del av ett annat forskningsprojekt (Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä) och en uppföljningsenkät i maj–juni 2020. Enkäterna besvarades av 1 006 finländare i arbete.

Undersökningens resultat publiceras på projektet webbplats https://www.ttl.fi/tutkimushanke/miten-suomi-voi/

#coronavirus #mitenSuomivoi #arbetshälsa #työkykyinenSuomi

Tilläggsinformation:

forskningsprofessor Jari Hakanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn. 040 562 5433, jari.hakanen[at]ttl.fi

specialforskare Janne Kaltiainen, Arbetshälsoinstitutet, tfn. 030 474 2668, janne.kaltiainen[at]ttl.fi

Dela innehåll på sociala medier!