Trivselarbetsplatsen-sajten är ett verktyg för att stödja den psykiska arbetsförmågan för alla chefer

Psykiska störningar är redan den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Finland. Det finns dock metoder för att främja den psykiska hälsan på arbetsplatsen, och en chef som är intresserad av välbefinnande är en tillgång för de anställda. Arbetshälsoinstitutet har publicerat gratis webbmaterial, vars konkreta instruktioner hjälper alla chefer att stödja den psykiska arbetsförmågan.

Pressmeddelande 9/2020

Trivselarbetsplatsen-materialet (www.ttl.fi/hyvanmielentyopaikka, på finska) presenterar metoder för att stärka den psykiska hälsan genom ledarskap, att identifiera risker för psykisk ohälsa, att behandla utmanande situationer på arbetsplatsen och att stödja de anställda.

– Genom att stödja den psykiska hälsan i arbetet kan man både förstärka resurserna och ingripa vid problem, säger specialsakkunnig Pauliina Mattila-Holappa vid Arbetshälsoinstitutet.

God ledarskapspraxis främjar det psykiska välbefinnandet. Samma praxis förbättrar också arbetets resultat och effektivitet. Chefen kan främja psykisk hälsa i arbetet till exempel genom att följa dessa principer:

  • Var närvarande.
  • Stöd möjligheterna till arbetsautonomi.
  • Sträva efter ett rättvist och jämlikt bemötande.
  • Belöna ansträngningar.
  • Framhäv vikten av arbetet i diskussioner.

Det känns svårt att prata om bekymmer

Trivselarbetsplatsen-materialet är gjort av Pauliina Mattila-Holappa och psykolog Elisa Valtanen vid Arbetshälsoinstitutet. Det baserar sig på forskningsdata och chefers behov.

För chefer arrangerades workshoppar där man diskuterade frågor om psykisk hälsa som är väsentliga med tanke på chefsarbetet. Situationer där den anställda inte klarar av arbetet som förr eller där den anställdas beteende förändras upplevdes som speciellt svåra av cheferna. Förändringar kan betyda till exempel nedstämdhet, isolation eller ovanlig trötthet.

– Cheferna funderade på om det överhuvudtaget är okej att tala om den anställdas tillstånd, berättar Valtanen.

Hon konstaterar att ett engagemang gentemot de anställdas välbefinnande tillhör chefsarbetet och att de anställda i huvudsak upplever detta som positivt.

En chef har en god överblick över de anställdas välbefinnande

Man spenderar en stor del av vardagen på arbetsplatsen, och i bästa fall har arbetet en stor positiv inverkan på den psykiska hälsan. Chefen har tillgång till en god överblick över de anställdas välbefinnande och atmosfären på arbetsplatsen.

Trivselarbetsplatsen-sajten är gjord för att vara en kompakt och praktisk guide, där chefer lätt kan hitta den information och de lösningar som de behöver. Det finns information om bland annat förstärkandet av arbetsengagemang, arbetsutmattning, kontakten under sjukledighet och anpassningen av arbetet efter arbetsförmågan.

– Även om chefen har en viktig roll i främjandet av den psykiska hälsan på arbetsplatsen lyckas man bäst med att stödja arbetsförmågan genom samarbete. En chef behöver organisationens rutiner, strukturer och anvisningar samt stöd av sin egen chef, HR-proffs och företagshälsovården, påminner Pauliina Mattila-Holappa.

Mer information:

specialsakkunnig Pauliina Mattila-Holappa, Arbetshälsoinstitutet, tfn043 824 4041, e-post pauliina.mattila-holappa(at)ttl.fi

psykolog Elisa Valtanen, Arbetshälsoinstitutet, tfn043 824 2467, e-post elisa.valtanen(at)ttl.fi

Webbplatsen Trivselarbetsplatsen – verktygsback för chefer, på finska

Pauliina Mattila-Holappa presenterar Trivselarbetsplatsen-sajten i det för alla tillgängliga, kostnadsfria webbinariet om metoderna för stödjandet av psykisk hälsa inom social- och hälsovårdsbranschen ”Kestääkö pää? Keinoja mielenterveyden tukemiseen sote-alalla”, som arrangeras fredagen den 28 februari 2020 kl. 9–10. Anmäl dig till webbinariet via Arbetshälsoinstitutets utbildningskalender.

Trivselarbetsplatsen-materialet är en del av Social- och hälsovårdsministeriets projekt Trivselarbetsplatsen. I materialet ingår också Må bra av jobbet-märket av Mieli rf.

Dela innehåll på sociala medier!