Undersökning: Förebyggande och identifiering av irritationsastma kan rädda arbetsförmågan

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma har utarbetats konkreta anvisningar för företagshälsovården och arbetsplatser med hög risk om hur man kan identifiera, förebygga och behandla yrkesastma. Anvisningarna grundar sig på internationellt omfattande forskningsmaterial. I Finland exponeras uppskattningsvis tusentals arbetstagare för ämnen som kraftigt irriterar luftvägarna och som kan orsaka yrkesastma som i sin tur försämrar funktions- och arbetsförmågan samt livskvaliteten.
Rakennustyöntekijät keskustelevat työmaalla.
Henkilökuva Irmeli Lindström
Irmeli Lindström
Henkilökuva Katri Suuronen
Katri Suuronen
Henkilökuva Satu Soini
Satu Soini

I Arbetshälsoinstitutets projekt Irritationsastma utreddes riskfaktorerna för arbetsrelaterad irritationsastma, hur man på bästa sätt kan förebygga och identifiera sjukdomen. Dessutom kartlades de insjuknades funktions- och arbetsförmåga. Undersökningen erbjuder internationellt betydande ny information, eftersom man inte tidigare har analyserat ett lika omfattande patientmaterial som gäller yrkesastma.

Yrkessjukdom inom industrins kärnområden

Arbetstagare inom tung industri samt metall-, verkstads- och byggnadsarbetare hör till de största riskgrupperna för irritationsastma. Typiska exponeringssituationer är processläckage, brinnande eller upphettade ämnen, vilket kan ske över tid eller som en plötslig olycka.

– Om en arbetstagare andas in ett starkt frätande ämne och halten är hög, kan lungorna skadas redan av några andetag. Även en kortvarig exponering kan leda till svår astma med fortsatta symtom trots läkemedelsbehandling, säger överläkaren i lungsjukdomar Irmeli Lindström.

Nya anvisningar för samarbetet mellan arbetsplatserna och företagshälsovården

 

Projektet Irritationsastma sammanfattar tydlig information och konkreta verktyg för företagshälsovården och arbetsplatserna som gäller identifiering, förebyggande och behandling av irritationsastma. Projektet resulterade i tre handlingsplaner som kan skrivas ut.

  • Vad ska du göra, när du på arbetsplatsen eller inom företagshälsovården misstänker irritationsastma?
  • Hur ska man undersöka irritationsastma inom företagshälsovården?
  • Hur ska man agera i en undantagssituation, till exempel brand, processläckage eller kemikalieolycka?

– Information spelar en viktig roll när man vill förebygga en yrkessjukdom på arbetsplatsen, eftersom det är svårt att känna igen irritationsastma. Vi utarbetade tydliga anvisningar, med hjälp av vilka företagshälsovården och arbetsplatserna tillsammans kan identifiera farliga platser och förhindra att arbetstagarna insjuknar i irritationsastma, berättar Lindström.

Mer information

 

Irmeli Lindström, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, tfn +358 46851 1898, irmeli.lindstrom [at] ttl.fi (irmeli[dot]lindstrom[at]ttl[dot]fi)

Katri Suuronen, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, +358 40 555 3510, katri.suuronen [at] ttl.fi (katri[dot]suuronen[at]ttl[dot]fi) 

Satu Soini, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, +358 46 851 5858, satu.soini [at] ttl.fi (satu[dot]soini[at]ttl[dot]fi)

Läs mer

 

 

 

 

Dela innehåll på sociala medier!