Tunnista ja ehkäise ärsytysastmaa työterveyshuollossa

Työpaikan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistyö edistää ärsytysastman ehkäisyä ja tunnistamista. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä tulee tunnistaa voimakkaasti ärsyttävät kemikaalit ja tyypilliset altistumistilanteet. Tutustu toimintaohjeisiin ja ota käyttöön tulostettavat huoneentaulut!

Toimintaohjeet on tehty yhteistyössä Mehiläisen kanssa ja hanketta rahoitti Työsuojelurahasto.
Teollisuusympäristöä.

Työpaikkaselvitys ja ärsyttävät aineet

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä tulee tunnistaa työntekijät, jotka voivat altistua voimakkaasti ärsyttäville kemikaaleille ja tyypilliset altistumistilanteet. Lisäksi on arvioitava, voivatko hengitysteitä ärsyttävien aineiden pitoisuudet ylittää HTP-tason tai olla lähellä tasoa työntekijän hengitysvyöhykkeellä ja onko suojautuminen niille riittävää.

Jos työpaikalla todetaan, on aiemmin todettu tai epäillään ärsytyksen aiheuttamaa astmaa, tiivistetään yhteistyötä työpaikan kanssa.

Katso lyhyt video, joka kertoo miten tunnistaa vaaratilanteet ja käsitellä työssä turvallisesti vaarallisia aineita. Voit käyttää videota esim. työpaikoilla havainnollistamaan ärsytysastman vaaraa.

Tunnista ärsytysastma ja toimi oikein

Työntekijä työskentelee tietokoneella tehtaan pihalla.

Terveystarkastukset

Terveystarkastustarpeen arviointi perustuu työpaikkaselvitykseen. Alkutarkastukset tehdään kaikille työssään hengitysteitä voimakkaasti ärsyttäville tekijöille altistuville, mutta määräaikaistarkastuksia tarvitaan vain suuressa riskissä oleville työntekijöille.

Oirekyselyä käytetään ärsytysastmaepäilyiden tunnistamiseen ja tarvittaessa käynnistetään jatkotutkimukset. Alihankkijoiden työntekijöiden tarkastukset tehdään heidän omassa työterveyshuollossaan.

Työkyky ja työhön sopivuuden arviointi

Toimintaohjeita työpaikalla tapahtuvaan äkilliseen onnettomuustyyppiseen altistumistilanteeseen

Poikkeustilanteita voivat olla esimerkiksi prosessipäästö, kemikaalionnettomuus tai tulipalo, jossa työntekijät ovat altistuneen myrkyllisille aineille tai korkeille pitoisuuksille hengitysteitä ärsyttäviä aineita. Toimi tilanteessa alla löytyvän ohjeen mukaan. Voit myös tulostaa itsellesi ohjeet huoneentauluksi.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Henkilökuva Irmeli Lindström

Irmeli Lindström

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
irmeli.lindstrom [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2136
Henkilökuva Katri Suuronen

Katri Suuronen

vanhempi asiantuntija
Sähköpostiosoite
katri.suuronen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2576
Henkilökuva Hille Suojalehto

Hille Suojalehto

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
hille.suojalehto [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2545
Henkilökuva Satu Soini

Satu Soini

ylilääkäri
Sähköpostiosoite
satu.soini [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 6009

Työryhmä

Juha Lepistö, vastaava työterveyslääkäri, Mehiläinen

Voit tarvittaessa konsultoida Työterveyslaitoksen biomonitorointi- tai muita asiantuntijoita, puh. 030 474 3300 (ma–pe klo: 9–14)