Politiikkasuositukset

Työterveyslaitoksen politiikkasuositukset tarjoavat tutkimukseen perustuvaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Niiden avulla voidaan levittää hyviä käytäntöjä suomalaiseen työelämään alueellisesti ja valtakunnallisesti.
-

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeet ja asiantuntijatyö tuottavat tärkeää tietoa suomalaisesta työelämästä. Politiikkasuosituksen eli "policy briefin" avulla tätä tietoa välitetään poliittisille päättäjille hyödynnettäväksi päätöksenteossa.  

Politiikkasuositukset ovat osa Työterveyslaitoksen vaikuttamistyötä, jolla rakennetaan parempaa työelämää.  Toimintamme tähtää siihen, että suomalaisen työelämän laatu paranee, työn tuottavuus kasvaa ja työhön osallistuminen lisääntyy myös työelämän muutoksessa.

Nostamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun tutkittua tietoa työkyvystä, työterveydestä, työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. ​