Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.ttl.fi och har uppdaterats 30.08.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats i samarbete med den tekniska leverantören.

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven.

Icke-tillgängligt innehåll

Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav. Tjänsten (www.ttl.fi) kommer att förnyas fullständigt under 2021. Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Möjlig att uppfatta

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
1.1.1 Innehåll som inte är text.
1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad).
1.3.1 Information och relationer.

Hanterbar

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
2.4.4 Syftet med en länk (i sammanhanget).
2.4.7 Synligt fokus.

Begriplig

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
3.3.2 Ledtexter/etiketter eller instruktioner

Robust

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls:
4.1.2 Namn, roll, värde

Omfattas inte av lagstiftningens krav:

  • Innehåll som har publicerats i tjänsten av användarna eller av utomstående aktörer, och som inte produceras, finansieras eller övervakas av tjänsteleverantören.
  • Kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. Työterveydeksi.fi).
  • Filer skapade med kontorsprogram (t.ex. doc, pdf, ppt, xls), som har publicerats före 23.9.2018.
  • Webbinnehåll som har arkiverats före 23.9.2019.
  • Video- eller ljudinspelningar som har publicerats före 23.9.2020.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst?

Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den. Ge tillgänglighetsrespons på detta webbformulär.

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000