Bli en expert på välbefinnande i arbetet

Arbetsvälbefinnande och en fungerande arbetsgemenskap säkerställer organisationens framgång. Arbetsvälbefinnandet främjas varje dag genom val, gärningar och tal. I ett arbetsliv i förändring ändras också arbetets resurs- och belastningsfaktorer. Med våra utbildningar som baserar sig på forskning håller du din förståelse och verksamhet uppdaterad samt stärker smidigheten hos arbetet och välbefinnandet på din arbetsplats.
kuvituskuva

I vårt sortiment kan du hitta nyttiga utbildningar för alla som arbetar inom arbetsvälbefinnande och utveckling av arbetet, såsom ledningen, chefer, HR-experter och arbetarskyddsaktörer.

Såväl nya som erfarna yrkespersoner drar nytta av våra utbildningar. Vårt utbildningsutbud svarar mot olika sorters behov, vare sig du behöver tankeväckande innehåll eller ett partnerskap som stödjer förändring. Våra toppexperter som har insyn i arbetes vardag ansvarar över genomförandet. Våra utbildningar ger upphov till nya insikter och effekter på arbetsplatserna.

Mer färdigheter och verktyg som stöd för det egna arbetet

Utbildningar för arbetsgemenskapens behov

Bekanta dig med våra utbildningar och anmäl dig redan nu. Kontakta oss ifall du inte hittade en utbildning från vårt utbud som passar dig. Vi planerat tillsammans en helhets om passar er arbetsgemenskap!

Våra experter

Puskala Liisa

Liisa Puskala

E-post
liisa.puskala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3064