Pauser under arbetsdagen främjar återhämtning från arbetet

Tauot toteutuvat paremmin, kun laitat ne kalenteriin. Kokeile ja tarkkaile vaikutuksia parin viikon ajan.
Henkilö istuu kannettavan tietokoneen edessä ja hymyilee.

Speciellt om man har bråttom är det viktigt att ha pauser enligt klockan. Åtminstone matraster är det bra att sätta i kalendern och att även komma överens om gemensamma spelregler så att matraster respekteras. Man kan skriva en kvart längre paus i kalendern så att det finns tid för pausen i fall mötena förlängs.

På mat- och kaffepauser lönar det sig att sluta arbeta och även att sluta tänka på arbetet för en stund. Prata om trevliga saker med andra, gå ut ett slag som efterrätt på lunchrasten för att se hur våren kommer eller kanske lyssna på musik.

För en person som utför sittande arbete är det bra att byta ställning med en timmes mellanrum, till exempel från att sitta till att stå. Även att gå en stund lättar på stress och överansträngning i kroppen och får blodet att cirkulera bättre.

Du kan börja med ett försök, till exempel

  • Sätt en larmpåminnelse för dig själv under två veckors tid: Lunchrast eller pausgymnastik på eftermiddagen.
  • Samla stjärnor som respons i din anteckningsbok av varje lunchrast eller gymnastik som har blivit av.
  • Iaktta även de goda verkningarna av ätandet / pausgymnastiken på till exempel pigghet, ork eller sinnesstämning.
  • Jämför verkningarna av det du gör (äter lunch eller gör pausgymnastik) med de dagar då du inte har ätit lunch eller gjort pausgymnastik. Märker du skillnader i din pigghet eller nattsömn?

Att tänka på annat än arbetet och att vara på gott humör främjar återhämtning från arbetet

Att du slutar din arbetsdag med att lista vad du fick gjort i dag eller tre saker som du lyckades med i dag, att byta kläder och att tvätta händerna är exempel på rutiner som fungerar som övergångsrit till fritiden.

Även avkopplings-, meditations- och medvetenhetsövningar är nyttiga. Du hittar övningar på 2–15 minuter till exempel på webbplatsen oivamieli.i/sv/. Att göra övningarna regelbundet gör dig gott enligt en undersökning med jämförande utvärdering. Regelbundet övande med oivamieli.fi-övningarna minskade upplevelsen av stress hos stressade personer i arbetsför ålder, förbättrade avvikande beteende (minskade känslomässigt ätande) och minskade även låggradig inflammation i kroppen. 

Vilka av dessa tips tänker du prova på under följande månad?