Valoisa toimistotila, jossa ihmisiä työskentelemässä.
Tjänster

Fungerande arbetslokaler – en kontrollerad förändring av arbetsmiljön

Förändringen av arbetslivet och digitaliseringen avspeglas även på arbetslokalerna. Aktivitetsbaserade kontor, multilokalitet och gemensamt använda lokaler blir vanligare. En lyckad lokalförändring gör arbetet smidigare och ökar välbefinnandet hos personalen.

Ett gott slutresultat kan uppnås genom samtidig utveckling av verksamheten, sätten att arbeta på och lokaler samt kompentent förändringsledarskap. Vi hjälper din organisation att lyckas med arbetsmiljöförändringens alla delområden.
Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

I vilka situationer lönar det sig att överväga en partner?

Såväl en lätt som en omfattande arbetsmiljöförändring lyckas bättre med stöd av erfarna experter. Vår tjänst kan innehålla lätt sparring för att genomföra en lyckad förändring eller ett helhetsmässigt stöd i olika skeden av förändringen enligt era behov. Vi är en tänkvärd samarbetspartnersamarbetspartner när

  • ni planerar en flytt till nya arbetslokaler eller förändringar i de nuvarande lokalerna
  • ni har frågor kring personalens välbefinnande i en förändringssituation 
  • pandemin har väckt frågor gällande inomhusmiljöer och praxis som främjar hälsan och välbefinnandet.

Rätta verksamhetssätt gör det möjligt att lyckas med förändring

Vi hjälper din organisation att lyckas med förändring. Med hjälp av vår tjänst:

  • Förutsättningarna hos ledarskapet och chefen att agera i en förändringssituation ökar. 
  • Organisationens gemensamma vision över förändringen förstärks genom dialog mellan olika synvinklar. 
  • Organisationens verksamhetssätt, krav på arbetsprocesserna och behoven hos lokalanvändare stödjer arbetshälsan samt arbetets smidighet och produktivitet. 

Vårt rykte som expert på lokalförändringar har inte uppstått ur ingenting

Arbetshälsoinstitutet har mångsidig expertis om organisationers verksamhetssätt, arbetets förändring och betydelsen av kraven på arbetet när lokaler planeras. Vår personal består av experter inom många olika områden, bl.a. arbets- och organisationspsykologi, lokalplanering, vuxenpedagogik, ergonomi och inomhusklimat.

Vår verksamhet grundar sig alltid på forskningsbaserad kunskap. Vi följer aktivt med forskning och forskar själva i arbete och välbefinnande. Forskningsdata tillämpas i praktiken i vår tjänste- och utbildningsverksamhet. 

Våra tjänster vid förändringssituationer i arbetsmiljön

Citat
Arbetshälsoinstitutets tjänst var sakkunnigt och analytiskt. Vårt samarbete genomfördes utan hinder och genom att lyssna på människorna.
Författare
Tiina Heikka, kommundirektör för Lapinlahti

Fråga om tjänsten!

Pia Sirola

Pia Sirola

E-post
Pia.Sirola [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2318
Suvi Hirvonen

Suvi Hirvonen

E-post
suvi.hirvonen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3012
Annu Haapakangas

Annu Haapakangas

E-post
Annu.Haapakangas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7521