-
Tjänster

Kvalitetsverktyg för utvärdering av företagshälsovårdens kvalitet

Genom enkäten ”Laadun avaimet” öppnar du en kunskapsbaserad vy till kvaliteten på din företagshälsovårdsenhet. Du kan granska hur nöjda kunderna är, samarbetet inom företagshälsovården eller interna processer. Du kan även jämföra egna resultat med andra serviceproducenter av företagshälsovård.

Kunskap skapar en grund för utveckling av kvalitet och samarbete inom verksamheten. Verktygen för utvärdering hjälper dig att producera aktuell information även för det kvalitetssystem som lagen kräver.
Fråga mer eller begär en offert

Kontakta oss, så pratar vi!

Citat
Granskningen av företagshälsovårdssamarbetet och utökandet av kundförståelsen är väsentliga delar av utvecklandet av verksamheten och främjandet av arbetshälsan och arbetsförmågan.

När du vill förbättra kvaliteten eller effektiviteten, avslöjar verktygen vad som ska utvecklas

Verktygen för utvärdering av kundnöjdhet och självutvärdering inom företagshälsovården ger dig ett smidigt stöd för att utveckla företagshälsovårdsverksamheten. Med hjälp av kvalitetsverktygen 

  • kan ni utvärdera företagshälsovårdssamarbetes kvalitet – motsvarar er företagshälsovårds tjänster kundernas behov och förväntningar 
  • får ni stöd för främjande av samarbete och partnerskap 
  • får ni värdefull information för att utveckla allt mer kundorienterade tjänsteprocesser 
  • får ni säkerhet om kvaliteten på och resultaten av er verksamhet 
  • kan ni utifrån det nationella jämförelsematerialet granska kvaliteten på er verksamhet i förhållande till andra företagshälsovårdsaktörer. 

Kvalitetsnycklarna är lättanvända elektroniska verktyg

Företagsnyckeln

Med hjälp av företagsnyckeln kan du fördjupa dig i kvaliteten på företagshälsovårdssamarbetet med era företagskunder och hur tjänsterna fungerar och hur smidigt samarbetet löper.

Kundnyckeln

Med hjälp av kundnyckeln kartlägger ni förväntningarna och kundnöjdheten bland de personkunder som anlitar företagshälsovårdens tjänster.

Kvalitetsnyckeln är ett verktyg för självutvärdering

Med kvalitetsnyckeln utvärderar du kvaliteten på verksamheten, resultaten och de interna processerna i din egen företagshälsovårdsorganisation. Med hjälp av nyckeln identifierar du utvecklingsobjekt för att bygga upp allt mer kundorienterade serviceprocesser.

Nationellt jämförelsematerial

Med hjälp av jämförelsematerialet kan du även granska er verksamhet och kundnöjdhet i förhållande till andra företagshälsovårdsaktörer, såväl på nationell som på regional nivå.

Kontakta oss och vi berättar mer!

Våra kunder berättar

Citat
Resultaten gav en bra bild av vad vi lyckats med och vad vi bör utveckla. Det är även bra att resultaten kan jämföras med ett omfattande jämförelsematerial.
Författare
Maarit Leskinen, Savonlinnan Seudun Työterveys ry
Citat
Vi har goda erfarenheter av Kvalitetsnyckeln och Företagsnyckeln. Genomförandet är rätt enkelt. Det är bra att man kan följa situationen i realtid.
Författare
Päivi Andelin-Patja, Työterveys Wellamo Oy