Neljä iloista naista palaveripöydän äärellä.
Utbildningsmetod
Flerformsutbildning

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp), Helsingfors, Flfo 79

Är du intresserad av att jobba inom företagshälsovården och få nytta av en multiprofessionell utbildning? Den multiprofessionella utbildningen är en förutsättning för och ger färdigheter att verka som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovårdens verksamhetsområde.

Sök till utbildningen

Ansökningstiden är 12.10.2023 – 31.08.2024

Genomförande av utbildningen för organisationer inom företagshälsovården
Ämne
Företagshälsovård
Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård
Arbetshälsa och arbetsförmåga
Datum
24.10.2024 – 21.03.2025
Längd
14 undervisningsdagar, 15 studiepoäng
Plats
Helsingfors
Registreringstid
12.10.2023 – 31.08.2024
Metod för träning
Behörighetsgivande utbildning
Pris
4050
EUR
+ moms
0%

Kursmål

Deltagaren får beredskap att fungera enligt god företagshälsovårdspraxis för att främja och stöda arbetsplatsens välbefinnande i arbete samt behörighet att verka som yrkesutbildad person eller sakkunnig inom företagshälsovården.Utbildningen ger deltagaren färdigheter att känna igen de resurser, centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna i arbetet, arbetsmiljön och arbetsgemenskapen och kan utvärdera deras betydelse för hälsan och arbetsförmågan.Deltagaren kan ge åtgärdsförslag för att utveckla arbetet, arbetsmiljön, arbetsarrangemangen och arbetsgemenskapen samt elimineringen av riskfaktorer. Deltagaren internaliserar ett multidisciplinärt och multiprofessionellt sätt att arbeta inom företagshälsovården.Deltagaren kan i samarbete med andra utvärdera och utveckla sin egen verksamhet och dess verkningsfullhet.

Beskrivning

Utbildningens centrala innehåll är att

• känna till ansvarsområdet som yrkesperson och sakkunnig inom företagshälsovården och företagshälsovårdssamarbetet,

• känna igen de resurser som stöder hälsan och arbetsförmågan samt de centrala exponerings-, risk- och belastningsfaktorerna som kan förorsaka men, skada eller sjukdom

• känna igen centrala arbetsrelaterade sjukdomar, åkommor och yrkessjukdomar,

• behärska arbetsplatsutredning och kunna upprätta en verksamhetsplan för företagshälsovården i samarbete med arbetsplatsen, att upprätthålla och främja hälsa samt arbets- och funktionsförmåga på verksamhetens alla nivåer.OmfattningUtbildningen bildar en helhet på femton studiepoäng (15 sp). I utbildningen ingår 14 undervisningsdagar (när- och distansstudiedagar), som fördelas på fem undervisningsperioder.Lärportalen Moodle används inom utbildningen. Tre fjärdedelar av studiehelheten består av studier i Moodle. Studierna via lärportalen inkluderar såväl självständiga uppgifter som uppgifter i grupp samt utvecklingsarbete.UndervisningNärundervisningen sker i Helsingfors

Arbetshälsoinstitutet

Topeliusgatan 41

00250 HelsingforsDistansundervisningen sker via Teams.1. undervisningsperiod: 24.-25.10.2024 (närundervisning)

(Tid för personligt samtal reserveras 28.10.-1.11.2024)

2.1. undervisningsperiod: 27.-29.11.2024 (distansundervisning)

2.2. undervisningsperiod: 8.-10.1.2025 (närundervisning)

3. undervisningsperiod: 12.-14.2.2025 (distansundervisning)

4. undervisningsperiod: 19.-21.3.2025 (närundervisning)

Målgrupp

Kursen är avsedd för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer som arbetar eller vill arbeta inom företagshälsovård.Om det finns mer sökande än studieplatser, använder vi arbetserfarenhet inom företagshälsovården som urvalskriterium. Vi kontrollerar uppgifterna om sökandes yrkesrättigheter i Valviras Terhikki-register.

Fråga mer

Henkilökuva Helena Nyman

Helena Nyman

E-post
helena.nyman [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2185
-

Anna Santalahti

Praktiska upplägg och fakturering

E-post
anna.santalahti [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3562