Kuvituskuva
Utbildningsmetod
Webbaserad coaching

Nolltolerans mot mobbning på arbetsplatsen -webbcoachning

Skulle du vara intresserad av att delta i främjandet av en fungerande och välmående arbetsgemenskap? Ett tryggt arbetsbeteende som tar hänsyn till alla förstärker arbetsvälmåendet.

Nolltolerans mot mobbning på arbetsplatsen -webbcoachning stärker din förmåga att uppbygga en positiv verksamhetskultur och ger dig kunskaper om arbetsplatsmobbning och hur den kan motverkas. Webbcoachingen ger dig färdigheter att upptäcka olika fenomen av oansvarigt arbetsbeteende, osakligt bemötande, trakasserier och diskriminering.

Enskilda deltagare: självstudier

Beställ utbildningen och inled självstudierna. Pris 195 / deltagare + moms 24 %. Studietid 2 månader.

Enskilda deltagare: betalningssätt nätbank/kort

Köp kursen nu och påbörja självstudier direkt. Studietid 2 månader. Pris 195 €/deltagare + moms 24%

Grupper och skräddarsydda lösningar

Grupprabatt för grupper om tio personer eller fler. Kontakta oss och be om ett förslag om utbildning för ert team eller ta del av en avgiftsfri introduktion.

 

Kursmål

Syftet med webbcoachingen är att jag som chef:

 1. Kan identifiera vad som utgör osakligt bemötande och vilka riskerna är för osakligt bemötande på min arbetsplats.
 2. Kan ta upp och utreda situationer med osakligt bemötande.
 3. Vet hur man stärker uppbyggandet av en positiv verksamhetskultur och förhindrar osakligt bemötande.

Beskrivning

Webbcoachingen baserar sig på resultaten från forskningsprojektet Sopuisa. Den webbaserade coachingen har fått stöd från Arbetarskyddsfonden.

Webbcoachingen är uppdelad i sex delar som vardera räcker cirka 30–90 minuter.

 1. Vad är mobbning på arbetsplatsen?
 2. Sexuella trakasserier
 3. Jag tar upp saken och utreder den
 4. Jag förebygger och skapar en kultur
 5. Chefens yrkesroll
 6. Chefens arbetshälsa och stöd

Du kan gå framåt i avsnitten i egen ordning, men börja med del 1 och avsluta med del 6.

Förutom denna webbcoachingen för chefer erbjuder vi också en Nolltolerans mot mobbning på arbetsplaten -webutbildning riktad till personalen. Flera organisationer erbjuder denna utbildning för personalen i samband med utbildningen för cheferna.

Nolltolerans mot mobbning på arbetsplaten - personalutbildning är uppdelad i tre delar:

 1. Vad är mobbning på arbetsplatsen?
 2. Sexuella trakasserier
 3. Ansvarsfullt arbetsbeteende

Utbildningen för personalen stödjer det att alla i arbetsenheten uppfattar fenomenet på samma sätt.

Målgrupp

Webbcoachingen är främst avsedd för företagets hela chefsgrupp, men en enskild person kan också genomföra utbildningen. I kombination med utbildningen riktad till personalen lämpar sig utbildningarna för hela organisationens personal eller för hela teamet i en viss enhet.

Fråga mer

Henkilökuva Johanna Jalava

Johanna Jalava

Mer information och förslag om utbildning för ert team

E-post
johanna.jalava [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2677
Satu Hiltunen

Satu Hiltunen

Praktisk information och fakturering

E-post
satu.hiltunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2919