kuvituskuva
Utbildningsmetod
Webbaserad coaching

Arbetarskydd på arbetsplatsen -webbcoachning

I webbcoachningen Arbetarskydd på arbetsplatsen tar vi kontroll över vår egen roll som arbetarskyddsaktör. Under coachningen kan du ensam eller tillsammans med ditt team stärka din expertis och på ett konkret sätt fundera över arbetarskyddsrutinerna på din arbetsplats. Webbcoachningen fungerar både för att ge inskolning till nya arbetarskyddsaktörer, säkerställa en gemensam kompetensbas och som stöd för utvecklingen av arbetarskyddspraxisen på arbetsplatsen.

Enskilda deltagare: självstudier

Beställ utbildningen och inled självstudierna. Pris 159 €/ deltagare + moms 24 %. Studietid 2 månader.

Enskilda deltagare: betalningssätt nätbank/kort

Köp kursen nu och påbörja självstudier direkt. Studietid 2 månader. Pris 195 €/deltagare + moms 24%

Grupper och skräddarsydda lösningar

Grupprabatt för grupper om tio personer eller fler. Kontakta oss och be om ett förslag om utbildning för ert team eller ta del av en avgiftsfri introduktion. 

Kursmål

Med hjälp av webbcoachningen får du en introduktion i ditt arbetarskyddsuppdrag. Efter studierna har du kunskap om olika aktörers roller och ansvar, principerna för samarbetet inom arbetarskyddet samt de mest centrala samarbetsparterna och verktygen för att främja arbetarskyddet. Du har också reflekterat över perspektiv som hör till arbetarskyddsaktörens yrkesroll, såsom de egenskaper och kompetenser som behövs i uppgiften samt din egen inställning till arbetarskyddet och dess koncept Vision Zero (nollvisionen).

När arbetarskyddsaktörerna på arbetsplatsen deltar i webbcoachningen som grupp, säkerställer de gemensamma studierna att alla med en arbetarskyddsroll har en gemensam grund och kompetens som stöd för sitt arbete. Den interaktiva lärmiljön på webben stöder en gemensam diskussion och bidrar till att aktörerna lär känna varandra. Under studierna reflekterar deltagarna över fungerande arbetarskyddspraxis och utvecklingsbehov på sin egen arbetsplats, vilket stöder arbetsplatsens interna utvecklingsarbete även efter studierna.

Beskrivning

Webbcoachningen består av följande teman:

Roller och ansvar

olika aktörers uppgifter, central lagstiftning

Att göra tillsammans

principen om samarbete inom arbetarskyddet, en gemensam arbetsplats samt centrala samarbetsparter

Praktiska verktyg

grunderna i riskbedömning, undersökning av olyckor och säkerhetsobservationer, säkerhetskommunikation

Den egna rollen

att agera i rollen som arbetarskyddsaktör, konceptet Vision Zero i fråga om säkerhet, kompetensutveckling

Målgrupp

Coachningen är avsedd för alla arbetarskyddsaktörer: arbetarskyddschefen, arbetarskyddsfullmäktige och ersättare, arbetarskyddskommissionens medlemmar samt arbetarskyddsombud och andra som arbetar i utsedda arbetarskyddsuppgifter. Mest fördelar av coachningen får man när hela teamet går den tillsammans.

Fråga mer

Riikka Pajala

Riikka Pajala

Mer information och förslag om utbildning för ert team

E-post
riikka.pajala [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2080
Satu Hiltunen

Satu Hiltunen

Praktisk information och fakturering

E-post
satu.hiltunen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2919