Arbetshälsoinstitutet

Arbetshälsa, arbetsförmåga och arbetssäkerhet – Det bästa kunnandet skapar vi tillsammans

Casual team meeting

Arbetshälsoinstitutet är en finländsk forsknings-, utvecklings- och expertinstans inom området för arbetsvälbefinnande. Verksamhetens syfte är att främja hälsa och säkerhet i arbetet och öka arbetstagarnas välbefinnande.

Aktuellt