Kontorspromenader är det mest fungerande sättet att pausa stillasittande arbete – redan ett par minuters paus minskar besvären

Korta promenader varje halvtimme visade sig vara det bäst fungerande sättet att ta pauser från stillasittande arbete som orsakar hälsorisker. I en undersökning har man jämfört olika sätt att minimera riskerna med stillasittande arbete. Forskarna kallade pausmetoden för kontorspromenad och rekommenderar en lugn promenad på två minuter varje halvtimme.
Työntekijä kävelee toimistoympäristössä.
Henkilökuva Satu Mänttäri.
Satu Mänttäri

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 31.5.2024

Arbetshälsoinstitutets SitFit-undersökning jämförde lämpliga pausmetoder för kontorsarbete under laboratorieförhållanden och undersökte huruvida den bästa metoden lämpar sig för det praktiska arbetslivet i verkligt kontorsarbete.

Kontorspromenaden blir en del av arbetsdagen

De frivilliga som deltog i undersökningen valde en två minuters promenad på löpbandet som den mest populära pausmetoden vid skrivbordsarbete. En kort, lugn promenad räckte för att höja pulsen, aktivera musklerna och öka blodcirkulationen – alltså för att på det hela taget förebygga riskerna med stillasittande arbete. Samtidigt blev man piggare.

– Kontorspromenad beskriver pausmetoden bra, eftersom pauserna var som att hämta en kopp kaffe, gå till kopieringsmaskinen eller ta en pratstund med en kollega, jämför ledande forskare Satu Mänttäri från Arbetshälsoinstitutet.

– Att pausa är ett enkelt och kostnadsfritt sätt att förebygga hälsorisker vid stillasittande arbete. En två minuter lång kontorspromenad påverkar inte arbetseffektiviteten och koncentrationen på det intensiva arbetet, när en intervalltimer eller pausapp talar om när det är dags för en paus.

Resultaten visade att alla pausmetoder var bättre än kontinuerligt stillasittande. Ett par minuters regelbunden paus passar naturligt in i it-arbetet. En av försökspersonerna konstaterade att arbetspassen går fortare när man tar pauser än när man sitter kontinuerligt.

Mycket stillasittande har ett samband med allvarliga sjukdomar

Antalet arbetstagare som arbetar sittande ökar både hos oss och på andra platser, och distansarbete som blev vanligare till följd av coronapandemin har accelererat denna utveckling. It-arbete utförs huvudsakligen sittande och en tredjedel av de finländska arbetstagarna sitter i sitt arbete 6–7 timmar om dagen.

Problemet har också identifierats i andra delar av världen. Enligt uppskattningar sitter en arbetstagare i sitt arbete i genomsnitt 30–50 procent av sin arbetstid. Under en arbetsdag sitter man i genomsnitt 100 minuter mer än under en ledig dag. Som en följd av coronapandemin har distansarbete ökat, vilket har lett till ännu mer stillasittande under arbetsdagen.

Fysiskt motsvarar stillasittande nästan vila. Som hälsorisker har långvarigt och rikligt stillasittande observerats vara kopplat till bland annat förekomsten av hjärt-kärlsjukdomar och typ 2-diabetes.

Överdrivet stillasittande belastar även nacke, axlar och nedre delen av ryggen, försämrar blodcirkulationen i de nedre extremiteterna och kan därmed öka risken för sjukdomar i stöd- och rörelseorganen.

Kontorspromenaden tog segern över att stå och gå ner på huk

I laboratorieundersökningen konstaterades att kontorspromenaden vinner över att arbeta omväxlande sittande och stående samt en arbetsmetod där man går ner på huk fem gånger var halvtimme.

Projektet gav för första gången uppmätta data om de fysiologiska och kognitiva effekterna av att pausa stillasittande arbete. Baserat på denna information rekommenderas i första hand två minuters kontorspromenader var halvtimme för att minska de skadliga hälsoeffekterna av stillasittande arbete.

Arbetshälsoinstitutet genomförde SitFit-undersökningen i samarbete med Helsingfors universitets fastighetstjänster Ab. Undersökningen finansierades av Arbetsskyddsfonden och Helsingfors universitets fastighetstjänster Ab.

Läs mer om undersökningen

Ytterligare information

  • Ledande forskare Satu Mänttäri, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 3596, satu.manttari [at] ttl.fi

Dela innehåll på sociala medier!