Trafikljusmodellen för arbetstider förbättrade arbetstiderna och arbetssäkerheten inom hälso- och sjukvårdsbranschen

Även internationellt har man fått ny och viktig information om de gynnsamma effekterna av arbetsskiftsergonomi. Arbetshälsoinstitutet har uppdaterat de nationella rekommendationerna för arbetsskiftsergonomi och tagit fram en kostnadsfri riskräknare för arbetsolycksfall vid periodiskt arbete som en del av riskbedömningen. De nya metoderna kan främja arbetssäkerheten och arbetshälsan inom hälso- och sjukvårdsbranschen.
Sairaanhoitajat hymyilevät yhdessä käytävällä.
Henkilökuva Mikko Härmä
Mikko Härmä

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 10.6.2024

I det omfattande forskningsprojektet undersöktes hur rekommendationerna Trafikljus för arbetstider som har utvecklats av Arbetshälsoinstitutet och används i program för planering av arbetsskift, den nya arbetstidslagen som trädde ikraft år 2020, samt coronapandemin har påverkat arbetstiderna och hälsan inom social- och hälsovårdsbranschen.   

Arbetshälsoinstitutets Trafikljusmodell för arbetstider har använts sedan 2015 vid planering av skiftarbete som utförs som periodiskt arbete inom hälso- och sjukvårdsbranschen. Forskningsmaterialet baserades på kohorten Social- och hälsovårdsbranschens arbetstider 2008-2022 och omfattade information om arbetstider, sjukfrånvaro, arbetsolycksfall och arbetshälsa.

I olika delundersökningar omfattade materialet som mest över 80 000 arbetstagare.

Projektet stödde god arbetsskiftsergonomi inom social- och hälsovårdsbranschen

Användningen av trafikljusrekommendationerna var förknippad med bättre arbetsskiftsergonomi, lägre risk för arbetsolycksfall och något lägre psykisk belastning.

Trafikljusrekommendationerna användes regelbundet av en femtedel av skiftplanerarna. Den nya arbetstidslagen minskade antalet korta skiftintervall och förebyggde på detta sätt en ökad sjukfrånvaro. Arbetstiderna påverkades inte väsentligt av COVID-19-pandemin.

Rekommendationerna för trafikljusmodellen för arbetstider var välkända, men användningen av dem har endast delvis etablerats. Endast en femtedel av skiftplanerarna använde rekommendationerna. Projektet stödde användningen av god arbetsskiftsergonomi inom social- och hälsovårdsbranschen, och forskargruppen rekommenderar att trafikljusrekommendationerna används i större utsträckning än idag inom social- och hälsovårdsbranschen.

Trafikljusmodellen svarar på utmaningarna med oregelbundet skiftarbete

Oregelbundet skiftarbete orsakar risker för hälsan och säkerheten. Under undersökningen förstärktes de utmanande förhållandena av pandemin.

Undersökningen lyfte fram vikten av god arbetsskiftsergonomi och bekräftade att systematisk och informationsbaserad planering är nyckeln till upprätthållandet av en hälsosam och säker arbetsmiljö.

Resultaten från undersökningen kan i stor utsträckning användas på olika arbetsplatser och genom att utnyttja dem kan man främja arbetshälsan inom hela hälso- och sjukvårdsbranschen.

Arbetarskyddsfonden har deltagit i finansieringen av projektet.

Läs mer om forskningsprojektet

Ytterligare information

  • Forskningsprofessor Mikko Härmä, Arbetshälsoinstitutet, mikko.harma [at] ttl.fi (mikko[dot]harma[at]ttl[dot]fi), tfn 040 544 27507 040 544 2750

 

Dela innehåll på sociala medier!