Etäpäivinä työaika saattaa venähtää ja olo voi olla vetämätön

Etätyö tarjoaa monia etuja, kuten joustavuutta ja työmatkoilta muuhun elämään vapautuvaa aikaa. Samalla on tärkeää huolehtia omasta energisyydestä ja siitä, ettei työaika venähdä huomaamatta.
-
Päivi Vanttola
Päivi Vanttola
erikoistutkija

Etätyö on vakiintunut normaaliksi työnteon tavaksi. Osa työntekijöistä tekee mieluummin etätyötä kuin siirtyy toimistolle, jos saa itse vapaasti päättää. Hiljattain päättyneessä tutkimuksessa havaitsimme, että etätyössä työpäivät voivat aavistuksen venähtää ja koko päivän energiataso tuntua matalammalta.

Seurasimme kahden viikon ajan 38:aa asiantuntijaa, jotka tekivät joko pelkkää etätyötä tai hybridityötä koronapandemian pitäessä suomalaisia kodeissaan ja mökeillään.

Asiantuntijat pitivät päiväkirjaa työajastaan ja työn tauotuksesta. Vähensimme työpäivän pituudesta taukoihin käytetyn ajan ja tarkastelimme jäljelle jäävää niin sanottua aktiivista työaikaa.

Työpäivän lopussa asiantuntijat arvioivat, kuinka tuottavaksi he kokivat päivänsä. Nukkumaan mennessä he arvioivat koko päivän energisyyden ja stressaavuuden.

Työajan venyminen hämärtää työn ja vapaan rajaa

Aktiivinen työaika oli keskimäärin 20 minuuttia pidempi etätyöpäivinä kuin toimistolla työskennellessä. Etätyöpäivinä asiantuntijat myös arvioivat yli viisi kertaa todennäköisemmin päivänsä matalaenergiseksi kuin toimistotyöpäivinä. Vastaavasti korkeaenergisiä päiviä esiintyi harvemmin etätyöpäivinä kuin toimistopäivinä.

Itse arvioituun työn tehokkuuteen tai stressin kokemiseen etänä työskentely ei kuitenkaan tässä asiantuntijaryhmässä yhdistynyt suuntaan tai toiseen. 

Etätyö mahdollistaa työajan tahattoman tai tarkoituksellisen venymisen, kun työmatka-aika vapautuu päiväohjelmasta muuhun käyttöön. Työajan venyttämisellä etätyössä on hyvät ja huonot puolensa:

Työajan ajoittainen venyttäminen voi helpottaa kiireellisten tehtävien hoitamista. Toisaalta työajan venyminen voi johtaa ylikuormitukseen ja vaikeuteen erottaa työ- ja vapaa-aikaa.

Energiataso etätyössä voi vaihdella yksilöittäin ja eri tilanteissa. Joidenkin energiataso voi laskea etätyössä, kun taas toisilla se voi pysyä samana tai jopa nousta.

Jos huomaa, että oma energiataso laskee etänä työskennellessä, siihen voi yrittää vaikuttaa esimerkiksi tauottamalla työtä, huolehtimalla terveellisestä ravitsemuksesta tai sopimalla sosiaalisia kahvitaukoja virtuaalisesti. Vapaa-aikana kannattaa myös satsata sellaisiin aktiviteetteihin, jotka virkistävät. Keinoja on monia.

Työmatka ja maiseman vaihto voivat virkistää

Tutkimus toteutettiin koronapandemian jyllätessä, jolloin työpaikalle tulemiselle asetettiin rajoituksia tutkimuksen asiantuntijaryhmässä. Jos tutkimus olisi tehty täysin vapaaehtoisesti hybridityötä tekevillä, olisivat tuloksetkin saattaneet olla erilaiset.

Vaikka toimistolla oli läsnätyöpäivinä vähän tai ei yhtään kanssakäymistä muiden kanssa, energisyys oli silti yleisempää toimistopäivinä. Tähän voi olla monia syitä, mutta jo pelkästään matkustaminen työpaikalle ja maiseman vaihto voivat tuottaa energisemmän olon koko päiväksi.

Jos työajat jatkuvasti lipsuvat pidemmiksi, etätyössä on tärkeää asettaa selkeät rajat työtunneille ja pyrkiä pitämään niistä kiinni. Kaiken kaikkiaan kannattaa olla tietoinen omasta voinnistaan, jotta sitä voi tarvittaessa kohentaa.

 

Lisätietoja:

Työterveyslaitos ja VTT toteuttivat yhteistyössä tutkimushankkeen Mielenterveyden johtaminen ja tuottavuuden edistäminen työpaikalla – Mad@Work.

Etätyö, hybridityö ja monipaikkainen työ (Työterveyslaitos)

Avainsanat

Jaa sisältö somessa!