Hanke

Mielenterveyden johtaminen ja tuottavuuden edistäminen työpaikalla – Mad@Work

Työhön liittyvä stressi, uupumus ja heikko palautuminen lisäävät sairauspoissaoloja ja sairastumisriskiä sekä aiheuttavat merkittäviä kustannuksia työnantajille. Hankkeen tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia tarjoamalla työntekijöille ja henkilöstöjohtamiseen uudenlaisia ratkaisuja huomaamattomaan, pitkäkestoiseen ja yksityisyydensuojan huomioivaan hyvinvoinnin seurantaan.

Mad@Work-hankkeessa kehitetään sovelluksia, jotka yhdistelevät ja tulkitsevat ympäristöstä, työvälineistä ja puettavista laitteista kerättyä tietoa ja muuttavat tiedot palautteeksi, joka tukee työntekijän mielenterveyttä ja työssä suoriutumista.
Toimistoympäristössä oleva henkilö lukee papereita tietokone ja kirjoja taustalla.

Aikataulu

12/2019–11/2023

Tavoitteet

Konsortion päätavoitteena on havaita ja lievittää työstressiä ja työuupumusta ja samalla ennaltaehkäistä mielenterveyden häiriöiden kehittymistä hankkeessa kehitettävien ratkaisujen avulla. Ratkaisuja kehitetään, testataan ja arvioidaan hankkeen aikana eri pituisissa kenttäkokeiluissa.

Tietotyöntekijät voivat työskennellä eri paikoissa, esimerkiksi toimistolla, kotona ja asiakkaan luona. Jotta kuormittumisesta ja hyvinvoinnista saadaan kattava kuva, tarvitaan tietoa myös toimistoympäristön ulkopuolelta. Tämä toteutuu Työterveyslaitoksen johtamassa, VTT:n kanssa yhteistyössä toteutettavassa osaprojektissa Kuormitustekijät ja suoriutuminen paikkariippumattomassa tietotyössä.

Projektilla on seuraavat tavoitteet:

 1. Kehitämme ennustemalleja paikkariippumattoman työntekijän kuormittumisen, mielenterveyden ja palautumisen tunnistamiseksi hyödyntäen monipuolisia tietolähteitä.
 2. Tutkimme unen vaikutusta tietotyöntekijän kuormittumiseen.
 3. Kehitämme kognitiivisen työkuormituksen ja suoriutumisen mittareita.
 4. Selvitämme kehitettävän stressintunnistusjärjestelmän käyttökelpoisuutta ja hyväksyttävyyttä.

Aineistot ja menetelmät

Tutkimuksen kohteena olevat tietotyöntekijät osallistuvat työpäivinään viisi kuukautta kestäviin kenttämittauksiin luonnollisessa työympäristössään. Kerättävä aineisto kattaa:

 1. taustakyselyn työstä, työkuormituksesta ja palautumisesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä
 2. tiedon tietokoneen, näppäimistön ja hiiren käyttötavoista viiden kuukauden ajalta
 3. useamman kerran työviikossa toistuvat arviot kuormittumisesta, innostuksesta ja tuottavuudesta neljän kuukauden ajalta
 4. tiedonkäsittelyä mittaavan testin maksimissaan kuutena työviikkona
 5. päiväkirja-arviot työajasta, kuormittumisen kokemuksista ja palautumisesta kahden viikon ajalta
 6. 72 tunnin sykevälivaihtelutiedon yhdistettynä sylkinäytteistä määritettäviin kortisolin, alfa-amylaasin ja dehydroepiandrosteronisulfaatin aamu- (2x) ja iltatasoihin
 7. palautekyselyn- ja tilaisuuden

Tulokset ja vaikuttavuus

Mielenterveyden oirehdinta ja stressi olisi hyvä havaita mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta mielenterveyden häiriön kehittymistä ja inhimillistä kärsimystä pystyttäisiin helpommin ja kustannustehokkaammin ehkäisemään. Tuotamme viitekehyksen paikkariippumattomien tietotyöntekijöiden kuormittumisen ehkäisemiseksi ja mielenterveyden tukemiseksi.

Julkaisut ja tuotokset

Tutkimusryhmä

Kristian Lukander

Teemu Paajanen

Sampsa Puttonen (Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos)

Mikael Sallinen

Päivi Vanttola (projektipäällikkö)

Yhteistyötahot

Suomesta mukana on konsortiota johtava Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Granlund Oy, Haltian Empathic Building Oy, Helvar Oy Ab, Hintsa Performance Oy, Nixu Oyj, TietoFinland Oy ja UniqAir Oy.

Muut konsortion jäsenet ovat Espanjasta, Etelä-Koreasta, Itävallasta ja Portugalista.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Business Finland ja Työterveyslaitos.

Tutustu konsortion sivustoon

Ota yhteyttä

Päivi Vanttola

Päivi Vanttola

erikoistutkija
Sähköpostiosoite
paivi.vanttola [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2018