Miksi hakkaat halkoja tylsyneellä kirveellä? Tuunaa työtäsi!

Totuttu tai muilta omaksuttu työskentelytapa ei aina ole tehokkain, mielekkäin tai edes turvallisin. Omaa työtä ja työtapoja kannattaa tarkastella kriittisesti sekä tuunata itselleen ja hyvinvoinnilleen paremmiksi.
-
Telma Rivinoja
Telma Rivinoja
erityisasiantuntija

Kuvittele tilanne, jossa mökkinaapurisi hakkaa halkoja selvästi tylsyneellä kirveellä. Kirves lipsuu vaarallisesti, työ etenee hitaasti ja naapuri kiroaa hikoillen. ”Mikset teroita kirvestäsi?” kysyt naapuriltasi, joka vastaa: ”Ei ole aikaa. Tämä homma pitää saada pian tehtyä. Eikä enovainaakaan käyttänyt aikaa turhaan hinkkaamiseen, vaan pilkkoi tällä luottokirveellä klapit koko lähisuvulle.”

”Hölmön hommaa”, saattaisit tuumia. Vastaavat tilanteet ovat kuitenkin arkipäivää työelämässä. Kiireessä pyrimme usein tekemään työmme totuttua kaavaa toistaen miettimättä, olisiko jokin toinen toimintatapa pitkällä aikavälillä fiksumpi ja tehokkaampi.

Omaa ja työyhteisön hyvinvointia sekä organisaation menestystä ajatellen on tärkeää toisinaan pysähtyä miettimään, miten työtämme teemme. Jokaisessa työssä on osia ja elementtejä, jotka on tärkeää tehdä tietyllä tavalla. Kaikista töistä löytyy myös asioita, joita työntekijät voivat muokata eli tuunata itselleen sopivammaksi.

Työn imua kokeva nauttii työstään

Toimin verkkovalmentajana Työterveyslaitoksen Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksessa. Siinä osallistujaa autetaan hyödyntämään erilaisia käytännön keinoja ja työkaluja, joiden avulla hän oppii tuunaamaan eli muokkaamaan työtään oma-aloitteisesti. Siten työn tekeminen on entistä mielekkäämpää, mikä saa aikaan ja kasvattaa työn imua.

Työn imulla tarkoitetaan työhön liittyvää myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa. Se koostuu kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta: tarmokkuudesta, omistautumisesta ja uppoutumisesta.

Työn imua kokeva työntekijä lähtee aamulla yleensä mielellään töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. Työn imua voi kokea kaikissa työtehtävissä, ja sen hyödyt ovat moninaiset – työn imu on myönteisessä yhteydessä työntekijän terveyteen, hyvään työsuoritukseen ja organisaation taloudelliseen menestymiseen.

Hyvinvointia voi kehittää pienin teoin

Tämä kirjoitus alkoi tarinalla mökkinaapurista. Hänen olisi järkevää vähintäänkin teroittaa kirveensä ja kenties tarkistaa työtapojaan ja -asenteitaan. Samaan tapaan jokainen meistä voi tarkastella omia työn tekemisen tapojaan:

Teenkö asioita järkevästi? Voinko lisätä työhöni tehtäviä ja tilanteita, jotka innostavat ja motivoivat minua? Entä miten voin rajata tai tehdä toisin tehtäviä, jotka vievät energiaani?

Ovatko työtilanteisiin liittyvät vuorovaikutustapani rakentavia? Voinko työssäni oppia ja kehittyä ottamalla vastaan uusia, mieltä kutkuttavia haasteita? Pieniäkin muutoksia tekemällä voi saada aikaan suuria vaikutuksia omaan hyvinvointiinsa.

Kokeilut muotoutuvat käytännöiksi

Työn imua työtä tuunaamalla -verkkovalmennuksen tietopaketit ja tehtävät kytkeytyvät työhön ja arkeen. Kukin osallistuja asettaa itselleen ja työtehtävälleen soveltuvia tavoitteita, joita hän valmennuksen aikana edistää.

Valmennuksen aikana syntyy ymmärrys siitä, mitä työn tuunaaminen on ja miten sen avulla voi kasvattaa omaa työn imuaan. Erilaiset työn tuunaamisen kokeilut auttavat arvioimaan, mitä keinoja kannattaa vastedeskin soveltaa omassa työssään ja työyhteisössään.

Verkkovalmentajana tehtäväni on tukea osallistujia työn tuunaamisessa. Tarpeen mukaan kannustan, haastan sekä toimin ajattelun ja ideoinnin apuna.

Oppimisen ja työn tuunaamisen nivomista arkeen helpottaa valmentajan tuen lisäksi se, että valmennus toteutetaan kokonaan verkossa. Se toimii niin tietokoneella kuin mobiililaitteilla. Näin osallistuja voi kaivaa oppimismateriaalit taskustaan töissä sopivan hetken tullen, eikä oppiakseen tarvitse matkustaa päiväksi koulutukseen.

Koska oppiminen jaksottuu osallistujalle sopiviin hetkiin jopa useiden viikkojen ajaksi, valmennuksen aikana ajatukset ehtivät kehittyä ja tieto sekä tuunaamisen kokeilut muovautua käytäntöön sopiviksi.

Tukea arkeen ja "kirveen" teroittamiseen

Verkossa opiskelu on verrattain anonyymia, koska osallistuja ja valmentaja eivät välttämättä koskaan tapaa kasvotusten. Olen huomannut, että siitä huolimatta verkon välityksellä tullaan yllättävänkin tutuiksi puolin ja toisin.

Valmentajana kuljen rinnalla oppimismatkalla, jonka päähenkilö on osallistuja – arjen haasteineen, iloineen ja toiveineen. Myös minä opin jokaisesta matkasta jotain. Luottamuksellisessa valmennussuhteessa valmentajalla on etuoikeus kuulla ja nähdä välähdyksiä erilaisista työtehtävistä ja ammattialoista.

Osallistuja on aina oman työnsä paras asiantuntija, joka oppii tunnistamaan työn tuunaamisen mahdollisuudet arjessaan. Valmentajan tehtäväksi jää kysyä Mikset teroita kirvestäsi? ja lempeästi haastaen auttaa sopivien työvälineiden ja -tapojen löytämisessä. 

Jaa sisältö somessa!