Sinullakin on repussasi tai työpaikallasi litiumioniakkuja – vähennä akkupalon vaaraa

Suuri osa meistä käyttää litiumioniakulla varustettuja laitteita päivittäin. Työmatkat taittuvat sähköautolla tai sähköpyörällä. Repussa on kannettava tietokone ja kännykkä, korvilla kuulokkeet. Monet johdottomat ja ladattavat työkalut toimivat litiumioniakulla. Vikatilanteessa se voi syttyä tuleen.
-
Henriikka Kannisto
erityisasiantuntija
Pia Perttula
Pia Perttula
johtava tutkija

Litiumioniakkuja käytetään entistä enemmän niiden tehokkuuden ja monipuolisten käyttömahdollisuuksien vuoksi. Pääsääntöisesti nykyaikaiset litiumioniakut ovat turvallisia, mutta perinteisemmistä akkutyypeistä poiketen niihin liittyy vikatilanteissa lämpökarkaamisen (thermal runaway) vuoksi voimakkaan palon vaara. Tulipalossa saattaa lisäksi vapautua vaarallisia palokaasuja.

Litiumioniakku ei tarvitse ulkoista happea palamiseen, joten sen sammuttaminen ei onnistu tukahduttamalla. Paloa pyritään hillitsemään akkua jäähdyttämällä. Sammutettu akku voi syttyä itsestään uudelleen jopa 72 tunnin ajan.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja Pelastusopiston testien mukaan akkuporakoneen akun tai sitä isomman litiumioniakun sammuttaminen käsisammuttimella ei onnistu turvallisesti ilman sammutusasua ja paineilmahengityslaitetta, sillä palossa syntyy kuumia heitteitä, pistoliekkejä ja myrkyllisiä palokaasuja.

Edes litiumakkupalojen sammuttamiseen tarkoitetut käsisammuttimet eivät osoittautuneet riittäviksi. Tehokkaimmaksi sammutuskeinoksi todettiin upottaminen suureen vesimäärään – mitä nopeammin, sitä parempi. Sammutusvedet täytyy kuitenkin käsitellä poikkeavina jätevesinä. 

Puhelimen akun syttyessä paloaika voi olla sen verran lyhyt, että käsisammuttimella voidaan sammuttaa muita syttyneitä materiaaleja ja estää paljon leviäminen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava, ettei altistu palokaasuille ja että tila tuuletetaan palon jälkeen hyvin.

Vähennä litiumioniakun palovaaraa

Litiumioniakkujen käyttöön liittyvät riskit on tarpeen tunnistaa, jotta osaamme välttyä vaaroilta. Tulipalovaaraa voi vähentää laitteiden asianmukaisella käytöllä ja varmistamalla, että latausjohdot ja laturit ovat ehjiä ja kyseiselle laitteelle tarkoitettuja.

  • Säilytä laitetta turvallisessa paikassa ja lämpötilassa.
  • Tunnista vioittunut laite. Näkyvän vaurion lisäksi viasta voivat kertoa laitteen kuumentuminen, pullistuminen, sihisevä ääni ja savuaminen. 
  • Varmista, että vioittunutta laitetta ei käytetä. 

Varaudu akkupaloon työpaikalla ja etätyössä

Kun työpaikoilla varaudutaan akkupaloihin, siinä tulee huomioida erikokoiset akut. On tärkeää tunnistaa tilanteet ja paikat, joissa on tulipalon vaara. Niitä ovat esimerkiksi autohallit, polkupyörän säilytyspaikat, puhelinten latauspaikat ja työpisteet, joissa käytetään tietokoneita. Tulipaloriskin hallintakeinoista on hyvä keskustella pelastuslaitoksen kanssa.  

Nyt kun teemme entistä enemmän etätyötä, on tarpeen arvioida toimintatapoja myös kotona ja tarkkailla litiumioniakkukäyttöisten laitteiden lämpötilaa. Esimerkiksi kännykän akku saattaa olla aiempaa kovemmalla koetuksella, jos puhelimen kautta jaetaan nettiyhteyttä ja osallistutaan pitkiin videopalavereihin. 

Koska litiumioniakkuja käytetään lähes kaikilla työpaikoilla, on hyvä varmistaa, että työpaikallanne on

  • tieto siitä, miten paljon ja missä laitteissa on käytössä litiumioniakkuja
  • tunnistettu litiumioniakkujen käyttöön liittyvät riskit
  • suunniteltu toimenpiteet akkupaloriskien hallintaan
  • varmistettu, että niissä tiloissa, joissa säilytetään akkuja tai akkukäyttöisiä laitteita, on toimivat palovaroittimet eikä tiloissa ole ylimääräistä palokuormaa
  • paloturvallinen tila akkujen lataamiseen, jos niitä ei ladata valvotusti
  • huomioitu litiumakkupalojen riski myös pelastussuunnitelmassa.

 

Lisätietoja:

Litiumioniakkujen elinkaari hankinnasta hävittämiseen (Tukesin sivuilla)

Litiumioniakkujen (Li-ion) elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta (tutkimushankkeen esittely)

Litiumioniakkupalon sammuttaminen akkupalosammuttimilla (Tukesin ja Pelastusopiston loppuraportti 2021, pdf)Litiumioniakkuja on kaikilla työpaikoilla, mutta turvallisuusriskeihin ei olla varauduttu tarpeeksi (Työterveyslaitoksen mediatiedote 7.3.2023)

Jaa sisältö somessa!