Hanke

Litiumioniakkujen (Li-ion) elinkaari – työturvallisuusriskit ja riskien hallinta

Tutkimushankkeessa selvitetään litiumioniakkujen elinkaaren aikaista riskien hallintaa työpaikoilla. Tutkimustulosten perusteella laaditaan alalle hyviä käytäntöjä turvallisuustyön tueksi.

Aikataulu

12/2020–11/2022

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa Li-ion akkujen arvoketjussa esiintyviä työturvallisuusriskejä ja tuoda elinkaariarvioinnin (LCA) rinnalle myös työturvallisuuden arviointia.

Tutkimuksessa saavutetun tiedon perusteella tuotetaan ohjeistusta ja hyviä käytäntöjä turvallisuuden parantamiseen Li-ion akkujen arvoketjun toimijoille.

Tutkimuksessa saavutetun tiedon avulla voidaan entistäkin paremmin tunnistaa ja huomioida Li-ion arvoketjussa esiintyviä työntekijöihin kohdistuvia riskejä ja niihin varautumista.

Kansainvälisen yhteistyön ansiosta tutkimustulokset skaalautuvat laajasti ja ovat hyödynnettävissä EU-tasolla.

Osallistujat

Tutkimus toteutetaan SAF€RA-hankkeena espanjalaisen tutkimuskumppani GAIKERin kanssa. Hankkeeseen osallistuu kohdeyrityksiä litiumioniakkujen elinkaaren eri vaiheista Suomesta ja Espanjasta.