Vanhustyön esihenkilö, hoksaa ja fiksaa työyksikkösi eettinen kuormitus

Eettinen kuormitus koettelee työhyvinvointia vanhustyössä. Eettistä kuormitusta syntyy, kun joutuu toimimaan vastoin omia arvojaan tai ei tiedä, toimiiko oikein. Miten asiaa kannattaa lähteä purkamaan?
-
Maria Paavolainen
tutkija
Jaana Laitinen
Jaana Laitinen
tutkimusprofessori

Eettisesti haastavien työtilanteiden herättämiä tunteita ja ajatuksia ei ole usein helppo sanoittaa, eikä edes tunnistaa. Kuormituksen aiheuttajia on useita, ja ne saattavat näkyä eri tavoin eri työyhteisöissä. Eettinen kuorma ei myöskään jakaudu työpaikoilla tasaisesti.

Mitä kuuluu? -tutkimuksemme mukaan sosiaali- ja terveysalan työntekijät joutuvat toimimaan työssään arvojensa vastaisesti paljon useammin kuin alan esihenkilöt. Soten sisällä omien arvojen vastaisesti joudutaan työskentelemään etenkin vanhustyössä. Esihenkilö, huomaatko tämän omassa työyksikössäsi?

Työhön, ei työntekijään liittyvä ongelma

Työpaikoilla on tärkeää tunnistaa, ettei eettisessä kuormituksessa ole kyse yksittäisen työntekijän ongelmasta. Eettinen kuormitus liittyy työhön. Se on työn psykososiaalinen kuormitustekijä, joka heikentää työhyvinvointia ja työkykyä. Toistuvat ristiriitatilanteet voivat johtaa esimerkiksi ahdistukseen, unettomuuteen ja uupumukseen. 

Aloitteen ratkaisujen löytämiseksi on lähdettävä työnantajan suunnalta, ja esihenkilöllä on ratkaiseva rooli omassa työyksikössään työhyvinvoinnin kehittämisen johtajana. Työhyvinvoinnin kehittäminen on yksi esihenkilön päätehtävistä resurssien ja hoitotyön johtamisen osana ja rinnalla.

Ratkaisuja eettisen kuormituksen hallintaan kannattaa ehdottomasti etsiä koko työyhteisön voimin. Näin päästään pureutumaan juuri oman työyhteisön työn ongelmakohtiin.

Työyhteisön yhteiset pelisäännöt ja keskustelu helpottavat yksittäisiä työntekijöitä toimimaan haastavissa tilanteissa, mikä vähentää kuormittuneisuutta.  Kun työntekijät pääsevät itse vaikuttamaan työhönsä, myös sitoutuminen työpaikkaan ja työn hallinta voimistuvat.  

Tunnista ja ratkaise

Miten eettisen kuormituksen hallinnassa pääsee liikkeelle? Tukea ja käytännön keinoja eettisen kuormituksen vähentämiseen ja eettisen organisaatiokulttuurin rakentamiseen löydät Vanhustyön vatupassi -mallista.

Se auttaa sinua ja työyksikköäsi kehittämään eettistä osaamistanne. Eettinen osaaminen tarkoittaa kykyä tunnistaa ja arvioida eettisiä tilanteita sekä valmiutta tehdä eettisesti perusteltuja päätöksiä. Aloita aiheeseen tutustuminen Tunnistatko eettisen kuormituksen? -testin avulla. 

Kehittämistyön äärellä on hyvä muistuttaa itseään, että eettinen kehittämistyö on tavoitteellisesta ja pitkäjänteistä toimintaa. Se vaatii aikaa, jota kannattaa varata esimerkiksi osaksi muita säännöllisiä palavereita.

Kehittämisen tuloksena eettinen kuormitus vähenee, mutta samalla vapautuu myös henkilöstöresursseja, kun työhyvinvointi paranee ja poissaolot vähenevät.

 

Lisätietoja:

Tunnistatko eettisen kuormituksen? -testi

Vanhustyön vatupassi

Mitä kuuluu? -työhyvinvointikysely

Jaa sisältö somessa!