Uni, ravinto, liikunta, alkoholi – etätyön vaikutuksia elintapoihin selvitetään

Miten etätyö vaikuttaa työntekijöiden terveyskäyttäytymiseen? Miten organisaatio voi tukea työntekijöitään terveyden edistämisessä? Työterveyslaitos selvittää vastauksia ajankohtaisiin kysymyksiin yhdessä työpaikkojen ja työeläkeyhtiöiden kanssa EmoTyky-hankkeessa. Syksyllä 2021 julkaistaan ensimmäiset etätyön terveyskäyttäytymistä koskevat toimenpidesuositukset.

Työ on tulevaisuudessa yhä useammin etä- tai monipaikkaista. Etätyöntekijöiden elintapoja ei kuitenkaan ole Suomessa juuri tutkittu, vaikka terveyskäyttäytyminen on keino joko parantaa tai heikentää työkykyä.

Kuluuko alkoholia etätöissä enemmän vai vähemmän ja harvemmin vai useammin? Miten on unen, ravinnon ja liikunnan laita? Miten henkilöstö jaksaa etätöissä?

Puuttuu tietoa siitä, mitä terveyteen tai psykososiaaliseen kuormittumiseen liittyviä riskejä etätyöhön liittyy. Siten myöskään työpaikoilla ja työterveyshuollolla ei ole työkaluja näiden ongelmien kohtaamiseen tai ratkaisemiseen.

– Etätyöhön siirtymisen myötä työpaikoilla on jouduttu miettimään, millä tavalla työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä pystytään tukemaan henkilöstön työskennellessä kotoa käsin. Koronapandemian aikainen laajamittainen etätyö on haastanut organisaatioiden työkykyjohtamisen käytännöt, sanoo tutkija ja  projektipäällikkö Mirkka Vuorento Työterveyslaitoksesta.

Tähän teemaan paneutuu Työterveyslaitoksen, Alkon ja kaikkien työeläkeyhtiöiden yhteinen tutkimus- ja kehittämishanke Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky). Hankkeessa terveyskäyttäytymistä etätyössä lähestytään johtamisen ja työn organisoinnin näkökulmasta.

Työnantajille uusia keinoja pitää huolta työntekijöidensä hyvinvoinnista

Terveyden ja työkyvyn edistäminen ovat etätyössäkin työnantajan tehtäviä. Työnantajan on pystyttävä puuttumaan esimerkiksi alkoholin liika- ja riskikäyttöön.

– Katsomme hankkeessa pitkälle tulevaisuuteen, mutta voimme ottaa oppia koronavuoden kokemuksista. Tutkimme monimenetelmällisesti etä- ja monipaikkaisen työn haasteita ja mahdollisuuksia työkyvyn ja terveyskäyttäytymisen edistämisessä. Samalla kehitämme uusia toimintamalleja ja hyviä käytäntöjä yhdessä organisaatioiden kanssa, sanoo hankkeen tutkimuksesta vastaava johtaja Virpi Ruohomäki Työterveyslaitoksesta.

Mukana kehittämistyössä ovat Alko, Ilmarinen, LähiTapiola, Monetra Oulu, Sanoma Markkinointi Routa ja SOK. Kaikissa organisaatioissa toteutetaan kevään 2021 aikaan henkilöstölle etätyöhön liittyvä kysely, jota täydennetään esihenkilöiden, henkilöstöhallinnon, työterveyshuollon ja työsuojelun haastatteluilla.

Kyselyn ja haastattelujen pohjalta kukin organisaatio tunnistaa yhteistyössä tutkimusryhmän kanssa etätyöhön ja työkyvystä huolehtimiseen liittyvän kehittämiskohteen, josta työstetään työpajoissa uusi toimintamalli.

– Lähdimme tähän hankkeeseen mukaan ennen kuin koronasta oli mitään tietoa, sillä halusimme tietää etä- ja monipaikkatyöskentelyn vaikutuksista työhyvinvointiin. Nyt koronapandemian akuuteimman tilanteen helpotuttua on hyvä pysähtyä hetkeksi ja tarkastella sitä, mitä etätyörupeama on aiheuttanut. On tärkeää pohtia, miten työelämä muuttuu ja miten muuttuvassa ympäristössä pidämme huolta työhyvinvoinnista ja toisistamme, sanoo Alkon henkilöstöjohtaja Heli Hassinen-Biberger.

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä (EmoTyky)

Lisätiedot

  • Mirkka Vuorento, tutkija, EmoTyky-hankkeen projektipäällikkö, Työterveyslaitos, puh. 050 512 6841, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)
  • Virpi Ruohomäki, vanhempi tutkija, EmoTyky-hankkeen tutkimuksesta vastaava johtaja, puh. 046 851 3770, etunimi.sukunimi [at] ttl.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]ttl[dot]fi)

Jaa sisältö somessa!