Hanke

Työn uudet muodot ja työkyvystä huolehtiminen – terveyskäyttäytyminen etätyössä

Etätyö ja monipaikkainen työ yleistyy työelämässä. Tällainen työ ei enää välttämättä sisällä siihen perinteisesti yhdistettyjä etuja työn kuormittavuuden hallitsemiseksi, esimerkiksi autonomia ja työhön keskittyminen saattavat kärsiä. On epäselvää, miten työn uudet muodot vaikuttavat työkyvystä huolehtimiseen ja miten mahdollisiin terveysriskeihin voisi puuttua. Tutkimme työkykyä ja terveyskäyttäytymistä etä- ja monipaikkaisessa työssä.
-

Aikataulu

8/2020–3/2023

Työtä tehdään yhä enemmän etänä ja monipaikkaisesti. Tämä tarkoittaa, että työtä voidaan tehdä kotona, liikennevälineissä, kahviloissa ynnä muualla. Tutkimme tässä Etätyö ja työkyky -hankkeessa työkykyä ja terveyskäyttäytymistä etä- ja monipaikkaisessa työssä sekä tällaisen työn haasteita ja organisoimista. Tuotamme tietoa etätyön yhteydestä työkykyyn ja terveyskäyttäytymiseen. Kehitämme organisaatioiden kanssa työkyvystä huolehtimisen hyviä käytäntöjä vastauksena uuden työn rakenteiden liudentumiseen.

Tavoitteet

Tavoitteena on työkyvyn tukeminen etä- ja monipaikkaisessa työssä johtamisen ja työn organisoinnin keinoin.

Tutkimme:

  • Onko etä- ja monipaikkainen työ yhteydessä psykososiaaliseen kuormittumiseen?
  • Onko tällaista työtä tekevien keskuudesta löydettävissä alkoholin käytöltään riskiammatteja ja -ryhmiä? Millaisia terveyskäyttäytymisen profiileja heidän keskuudestaan on havaittavissa?
  • Millaiset etä- ja monipaikkaiseen työntekoon liittyvät työn organisoinnin tavat ja työn piirteet yhdistyvät työkykyä uhkaavaan terveyskäyttäytymiseen?
  • Miten erilaiset ryhmät, joissa havaitaan joko myönteistä tai kielteistä terveyskäyttäytymistä, näyttäytyvät esihenkilöille, HR:lle ja työterveyshuollolle?
  • Millaisilla välineillä ja toimenpiteillä on mahdollista edistää myönteistä terveyskäyttäytymistä ja työkykyä? Esimerkiksi kuinka havaita ja puuttua ajoissa alkoholin liika- ja riskikäyttöön etätyössä?

Kysy hankkeesta

Mirkka Vuorento

Mirkka Vuorento

projektipäällikkö, tutkija

Sähköpostiosoite
mirkka.vuorento [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3214
Virpi Ruohomäki

Virpi Ruohomäki

tutkimuksen vastuullinen johtaja, johtava tutkija

Sähköpostiosoite
Virpi.Ruohomaki [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2941

Rahoittajat

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimushankkeen yhdessä Työsuojelurahaston kanssa. Hankkeen kumppanit ovat Alko, Elo, Ilmarinen, Keva ja Varma.

Työsuojelurahaston logo
-