Työterveyslaitoksen Mikro-oppimisen kirjasto sai työyhteisön keskustelemaan työhyvinvoinnista

Työterveyslaitoksen Mikro-oppimisen kirjastoa hyödynnettiin osana Wiitaunionin työhyvinvointihanketta. Kirjaston videot virittivät työyhteisöissä keskustelua, mikä on vahvistanut tiimihenkeä.
Kuvituskuva

Wiitaunionin (Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta) Tietoa, taitoa ja tahtoa mielen tukemiseen -hankkeen tavoitteena on luoda kuntiin vahva ennakoiva kulttuuri työkyvyn johtamiseen. Hankkeen avulla halutaan erityisesti ehkäistä psykososiaalista kuormitusta ja tukea siten henkilöstön työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

”Näimme Työterveyslaitoksen Mikro-oppimisen kirjaston oivallisena keinona tukea esihenkilöitä, kun he käyvät työhyvinvointiin liittyviä keskusteluja työyhteisöissään”, sanoo työhyvinvointivalmentaja Katri Aalto Wiitaunionista.

Aallon mielestä työhyvinvoinnin, työn sujuvuuden ja työyhteisön sosiaalisen toimivuuden parantaminen perustuu yhdessä tekemiseen ja kehittämiseen.

”Mikro-oppimisen kirjaston lyhyet koulutukselliset videot antavat tietoa ja inspiraatiota yhteisiin keskusteluihin ja kehittämiseen. Kirjaston käyttöönoton tavoitteena oli Wiitaunionissa tukea työyhteisöissä avoimen ja keskustelevan vuorovaikutuskulttuurin vahvistumista sekä lisätä vaikuttamisen mahdollisuuksia ja osallisuuden kokemuksia.” 

Mikro-oppimisen kirjasto on esillä aamupalavereissa

Työhyvinvointihankkeen työryhmään kuuluu sekä työntekijöitä että esihenkilöitä. Yksi ryhmäläisistä on vastaava ohjaaja Minttu Jalkanen toimintakeskus Kaislasta Viitasaarelta. Hänen tiimissään on 11 työntekijää.

Jalkanen otti työyhteisössään käyttöön Työterveyslaitoksen tuottaman Mikro-oppimisen kirjaston. Wiitaunionissa kirjastoa hyödynnetään niin, että jokainen Mikro-oppimisen kirjaston pilottikokeiluun osallistunut esihenkilö käy läpi kirjaston sisältöä yhdessä oman työyhteisönsä kanssa.

Jalkasen tiimissä kirjaston sisältöön paneudutaan aamupalavereissa. Valitusta teemasta keskustellaan 10–20 minuuttia. Joskus keskustelu on niin hyvää, että siihen käytetään koko puolen tunnin palaveriaikakin.

Yhteisissä keskusteluissa on pohdittu, miten teeman asiat näyttäytyvät käytännön työelämässä. Samalla on pohdittu, tarvitaanko tiimin työarkeen jotain muutoksia. Jalkanen on kirjannut ylös tiiminsä keskeisimpiä ajatuksia.

"Koska kirjaston videot ovat lyhyitä, niiden katselun ja yhteisen keskustelun saa sovitettua aamupalaveriin, joten erillistä palaveria ei tarvitse järjestää."

Videoiden herättämä keskustelu lisää yhteisöllisyyttä

Millaista vaikuttavuutta Mikro-oppimisen kirjasto on tuonut Minttu Jalkasen työyhteisölle? 

”Työyhteisömme on pitänyt hyvänä sitä, että on syntynyt keskustelua ja olemme tunnistaneet, kenen vahvuusalueisiin mikäkin teema liittyy. Lisäksi olemme pohtineet, mitä meidän ehkä pitäisi muuttaa, jotta vahvuutemme tulisivat entistä paremmin käyttöön arjessamme."

Keskusteluissa on mietitty myös laatuun ja työn mielekkyyteen liittyviä asioita. Mikro-oppimisen hyödyntäminen on jopa vahvistanut tiimihenkeä.

"Mikro-oppimisen kirjasto on mahdollistanut sen, että olemme oppineet tuntemaan toisiamme entistä paremmin keskustelujen kautta. Yksittäisten tiimiläisten ajatukset ovat tulleet näkyviksi." 

Jalkanen suosittelee Mikro-oppimisen kirjastoa muillekin sosiaali- ja terveysalan työyksiköille. Hänestä sen käyttö tukee työyhteisöä ja työhyvinvointia.

Tutustu mikro-oppimisen kirjastoon