Näytteenotto-ohjeet

Teolliset mineraalikuidut

Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Mineraalikuitujen esiintymistä voidaan tutkia joko geeliteippinäytteiden, suodatinkangasnäytteiden tai pyyhintämenetelmällä otettujen pölynäytteiden avulla. Pyyhintämenetelmällä otetuista näytteistä voidaan määrittää kuitutyyppi (keraaminen kuitu/vuorivilla/lasivilla/lasikuitu), kun taas muilla menetelmillä saadaan selville kuitujen tarkka pitoisuus.

1. Keraamiset kuidut

Keraamisia kuituja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto). Niiden esiintyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä.

Keraamiset kuidut koostuvat lähinnä alumiinisilikaatista. Niiden alkalioksidi- ja  maa-alkalioksidipitoisuus (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) on enintään 18 painoprosenttia.

Keraamisten kuitujen poistumisaika elimistöstä on useita vuosia ja ne luetaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaviksi aineiksi (luokka 2). (Suomen Säädöskokoelma  STM 164/1998). HTP-arvo (*)  keraamisille kuiduille on 0,2 kuitua/cm³. Keraamisille kuiduille altistuneet työntekijät on luetteloitava ASA-rekisteriin (**)  (STM 1232/2000).

2. Eristevillakuidut

Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on lämmön tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Niitä valmistetaan keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). Villatuotteet myydään levyinä, mattoina tai kouruina.

Eristevillakuitujen poistumisaika elimistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fenoliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja.

 3. Tekniset lasikuidut

Teknisiä lasikuituja valmistetaan tiettyä käyttötarkoitusta varten. Ne voivat olla yhtenäistä lankaa tai yksittäisiä filamenttikuituja. Kuidut ovat läpimitaltaan samanpaksuisia.

Lasikuitujen terveysvaikutukset ja poistumisaika elimistöstä on sama kuin eristevillakuiduilla. Lasikuidut samoin kuin eristevillakuidut saattavat ärsyttää ihoa, silmiä ja hengitysteitä sekä altistaa ylähengitysteiden tulehduksille.

Lasikuidut  ja  eristevillakuidut  ovat  kemialliselta  olomuodoltaan  lasimaisia.  Niiden  rakenne  on amorfinen; ne eivät siis omaa kiderakennetta toisin kuin esimerkiksi kvartsi tai asbesti. Elimistön puolustusjärjestelmät voivat poistaa ne tehokkaasti. HTP-arvo lasi- ja  eristevillakuiduille on 1 kuitu/cm³.

(*)  Haitalliseksi tunnettu pitoisuus eli  HTP-arvo on pienin ilman kemikaalipitoisuus, jonka sosiaali- ja terveysministeriö arvioi voivan aiheuttavan haittaa tai vaaraa työntekijän terveydelle

(**)  Lakisääteinen ammatissaan syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille altistuvien rekisteri