Näytteenotto-ohjeet

Kuitunäytteen ottaminen teippimenetelmällä

Teolliset mineraalikuidut

Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäympäristössä arvioidaan geeliteippinäytteiden avulla kahden viikon pölylaskeumasta. Geeliteipin pinta-ala huomioiden (14 cm2) edustava näytteenotto edellyttää vähintään kolmea näytettä tutkittua tilaa kohden.

Geeliteippi kerää pinnoille laskeutuneen pölyn, josta voidaan valomikroskooppia käyttäen laskea yli 3 mikrometrin levyiset teolliset mineraalikuidut.  Analyysin tulos ilmoitetaan kuitujen lukumääränä pinta-alaa kohden (kuitua/cm2).

Tällä menetelmällä saadaan selville teollisten mineraalikuitujen kokonaismäärä tutkittavalla pinnalla, mutta ei kuitutyyppiä eli sitä, ovatko kuidut vuorivillaa, lasivillaa vai lasikuitua. Jos kuitujen lähde on epäselvä, voidaan kuitutyypit tutkia erikseen samasta näytteenottopaikasta otetusta pyyhintäpölynäytteestä.

Menetelmä perustuu Tekesin Fine-ohjelman tutkimushankkeeseen “Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt. Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus” sekä Kansallisen sisäilma- ja terveysohjelman hankkeeseen “Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä tiloissa”. Menetelmällä on FINAS-akkreditointipalvelujen akkreditointi ja Ruokaviraston hyväksyntä.

Huom! Teippimenetelmä ei sovellu asbestin, homeitiöiden tai muiden hiukkasten määrittämiseen, vaan niitä varten on omat menetelmänsä. Menetelmä ei myöskään sovellu käytettäväksi sellaisissa ympäristöissä, joissa käsitellään tai valmistetaan kuitutuotteita. Tällaisissa kohteissa suosittelemme ilmanäytteiden tai suodatinkotelonäytteiden ottamista teippinäytteiden sijaan.

Geeliteippejä ja maljoja voi tilata sähköpostilla osoitteesta kemia [at] ttl.fi (kemia[at]ttl[dot]fi).

Näytteenkeräyspaikka ja -strategia

Näytteenkeräyspaikan tulee olla sellainen, jossa huoneilman pöly voi vapaasti laskeutua näytteenkeräyspinnalle kahden viikon ajan.

 • Pinnan tulee olla sileä. Jos tiloissa ei ole näytteenottoon soveltuvia sileitä pintoja, voidaan alustana käyttää petrimaljan kantta.
 • Työpöydällä hyvä paikka voi olla esimerkiksi tietokoneen näytön takana, koska se on harvoin muussa käytössä.
 • Näytteenkeräyskohtaan ei saa osua voimakkaita ilmavirtauksia esim. tuloilmaelimestä. Näytettä ei tule kerätä ikkunalaudalta tai hyllyvälistä.

Kustakin tilasta otettava vähintään kolmea näytettä ei tarvitse ottaa vierekkäin. Niillä voidaan kattaa pitoisuuden vaihtelu pinnoilla huomioimalla etäisyys oletettuihin kuitulähteisiin. Voidaan esim. ottaa näyte tuloilmaelimen ja poistoilmaelimen lähettyviltä sekä jostain niiden keskiväliltä, ilmavirtaukset huomioiden.

Näytteenottopinta on syytä merkitä selkeästi, jotta sitä ei siivota tai peitetä kahden viikon näytteenottoajan aikana. Suositeltava näytteenottokorkeus on n. 1 ½ metriä lattiatasosta, mikä vastaa tavanomaista hengityskorkeutta toimistotyössä.

Kahden viikon laskeumanäyte otetaan suoraan puhdistetulta pinnalta. Näytteitä otetaan vähintään kolme per tutkittava tila. Siivouskäytännön verifioimiseksi tulee lisäksi ottaa vähintään yksi nollanäyte per kohde. Nollanäyte otetaan heti pinnan puhdistamisen jälkeen joko samalta pinnalta kuin varsinainen näyte tai vastaavalla tavalla puhdistetusta pinnasta. Nollanäyte otetaan vastaavalla tavalla kuin varsinaiset näytteet.

Näytteenottoviikkojen aikana tiloissa ei tule tehdä ns. kausittaista peruspuhdistusta tai esim. harvakseltaan tehtäviä äänenvaimennuslevyjen poistoa edellyttäviä huoltotoimenpiteitä. Muilta osin toiminta ja siivouskäytännöt voivat olla tiloissa tavanomaisen kaltaisia.

Näytteenottomenetelmä

Säilytä geeliteipit jääkaapissa ennen näytteenottoa.

 1. Pyyhi näytteenottopinta puhtaaksi esim. kostutetulla, nukkaamattomalla paperipyyhkeellä.  Merkitse ja rajaa näytteenottopinta kyltillä ja/tai muotilla, niin että tilojen käyttäjille tulee selväksi, että kyseessä on näytteenottopinta johon ei saa koskea, sekä näytteenoton kesto päivämäärineen.
  Kuitunäytteen ottaminen pinnoilta - geeliteippi.
 2.  Kun näyte on kerääntynyt kaksi viikkoa, irrota juuri ennen näytteenottoa geeliteipistä pinnan peittävä suojakalvo. Varo koskemasta geelipintaa teipin läpinäkyvällä alueella.  Heitä suojakalvo roskiin, sitä ei kiinnitetä näytteenoton jälkeen takaisin teippiin.
  Suojakalvon poisto
 3. Aseta geeliteippi näytteenottopinnalle siten, että geelipinta (se, jolta suojakalvo on poistettu) on pintaa vasten.  Paina teippi pintaan kiinni tasaisella voimalla käyttäen apuna telaa tai esim. ilmastointiteippirullaa siten, että teipin geelipinta kiinnittyy kunnolla pintaan. Telaa tai teippiä pyöritetään teipin päältä kertaalleen edes takaisin käyttämättä liiallista voimaa.
  Geeliteipin kiinnittäminen alustaan telan avulla.  Huom! Näytteenoton jälkeen teippi asetetaan geelipinta ylöspäin petrimaljan pohjaan.  Geeliteippi kiinnitetään valkoisista reunoistaan maljaan tavallisella teipillä siten, että teippi ei osu geeliteipin läpinäkyvään pintaan.

  Geeliteippi kiinnitetään petrimaljaan teipillä.
 4. Sulje petrimalja yhdistämällä kansi ja pohja sekä varmista kannen kiinnipysyminen teipillä.

  Numeroi malja.
  Petrimaljan numerointi.
 5. Täytä tilauslomake ja lähetä/tuo se yhdessä näytteiden kanssa Työterveyslaitoksen toimipisteeseen.

Jos lähetät näytteet postissa, pakkaa ne pehmustettuun kirjekuoreen tai pahvilaatikkoon, sillä petrimaljat särkyvät helposti.

Näytteiden toimitusosoitteet  >>

Menetelmä perustuu Tekesin Fine-ohjelman tutkimushankkeeseen “Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt. Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus” sekä Kansallisen sisäilma- ja terveysohjelman hankkeeseen “Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä tiloissa”.

 

Lisätietoja näytteenottomenetelmästä

Elina Leppäniemi

erityisasiantuntija
Sähköpostiosoite
elina.leppaniemi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 3244
Henkilökuva: Tapani Tuomi

Tapani Tuomi

johtava asiantuntija
Sähköpostiosoite
tapani.tuomi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2926
Altiste
teolliset mineraalikuidut
Toimitusaika
15 työpäivää