-
Palvelu

Radonmittaukset työpaikalla

Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden suojaamisesta liialliselta radonaltistukselta. Pitkäaikainen altistuminen tälle luonnossa esiintyvälle radioaktiiviselle kaasulle lisää merkittävästi keuhkosyövän riskiä. Mikäli mittauksissa havaitaan viitearvon ylittäviä pitoisuuksia, työnantajan on tehtävä tarkempia mittauksia tai aloitettava toimenpiteet radonaltistuksen rajoittamiseksi.

Autamme sinua selvittämään työpaikan radonpitoisuudet Säteilyturvakeskuksen (STUK) hyväksymillä laitteilla ja menetelmillä.

Tiesitkö tämän?

Teemme luotettavia radonmittauksia myös maanalaisissa kaivoksissa ja louhintatyömailla.

Palvelemme kaikkialla Suomessa.

Kysy lisää tai pyydä tarjous

Ota yhteyttä, niin jutellaan!

Kuuluuko sinun työpaikkasi niihin, joissa radonpitoisuus pitää aina selvittää?

Radonmittaukset  tulee suorittaa aina kun työskennellään:

  • työtiloissa, jotka sijaitsevat osittain tai kokonaan maan alla
  • työpaikoissa, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla
  • työpaikoissa, jotka sijaitsevat korkean riskin alueilla (Säteilyturvakeskuksen ylläpitämä kuntaluettelo)
  • laitoksissa, jotka toimittavat talousvettä ja joiden vesi ei ole peräisin pelkästään pintavesimuodostumasta ja pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa.

Mittausvelvoite koskee tiloja, joissa työskennellään vähintään  20 tuntia vuodessa.

Luotettava radonmittaus on ammattilaisten työtä

Hajuttoman, värittömän ja mauttoman radioaktiivisen radonkaasun pitoisuus voidaan selvittää vain käyttämällä luotettavia  mittausmenetelmiä.  Henkilöstömme vahva asiantuntemus ja Säteilyturvakeskuksen hyväksymät mittausmenetelmät takaavat tulokset, joihin voit luottaa.

Työterveyslaitos on tunnetusti puolueeton ja luotettava yhteistyökumppani, jolla on turvallisen ja terveellisen työympäristön kehittämisen parhaat asiantuntijat.

Lakisääteisen velvollisuuden saa hoidettua asiantuntevasti ja vaivattomasti Työterveyslaitoksen kautta

Radonmittauspalvelun sisältö: 

  1. Määritämme työpaikan ilman radonpitoisuuden ensisijaisesti radonmittauspurkilla (integroiva mittaus), jota pidetään työtiloissa vähintään kaksi, mielellään kolme kuukautta. Radonmittauspurkilla saadaan selville pitkän ajan pitoisuuden keskiarvo. Teemme myös hetkellisen pitoisuuden mittauksia työympäristöissä, joissa kahden kuukauden integroiva mittaus ei ole mahdollinen (maanalaiset kaivokset, louhintatyömaat ja tunnelit).
  2. Tämän jälkeen voimme tarvittaessa tarkentaa tutkimusta jatkuvatoimisella radonpitoisuuden mittauksella, jolla saadaan selville pitoisuuden ajallinen vaihtelu.
  3. Toimitamme mittausten tuloksista lausunnon, joka täyttää Säteilylainsäädännön ja STUK:n vaatimukset.

Radonmittaukset voidaan tehdä erillisenä selvityksenä tai yhdistää työhygieenisiin selvityksiin.

Työpaikoilla kannattaa pyrkiä aina niin pieneen ilman radonpitoisuuteen kuin käytännön toimin on mahdollista. Radonaltistumisen vähentäminen pienentää siitä aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä.

Lue lisää radonista Säteilyturvakeskuksen sivuilta

Kysy palvelusta!

Johanna Hätinen

erikoistyöhygieenikko
Sähköpostiosoite
johanna.hatinen [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 7550

Kari Salmi

erikoistyöhygieenikko
Sähköpostiosoite
Kari.Salmi [at] ttl.fi
Puhelin
+358 30 474 2884