Företagshälsovårdssamarbete om arbetslöshet hotar – bekanta dig med den reviderade anvisningen

Arbetsgivarens skyldighet att ordna företagshälsovårdstjänster omfattar hela personalen. Ändamålet med företagshälsovårdssamarbetet i permitterings- och uppsägningssituationer är att stöda personalens arbetsförmåga och arbetshälsa. Anvisningen om företagshälsovårdssamarbete och företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar har publicerats på Arbetshälsoinstitutets webbplats.
-
Helena Särkänlahti
Helena Särkänlahti

I situationer där arbetsplatsernas verksamhetsförutsättningar försvagas, kan det ha som följd att verksamheten måste anpassas, vilket kan innebära nedskärningar i personalen. Företagshälsovården ska ha beredskap att agera då arbetsplatsen har beslutat inleda förhandlingar om att eventuellt anpassa personalstyrkan.

Arbetsgivaren är skyldig att ordna företagshälsovårdstjänster åt de arbetstagare som permitteras och de arbetstagare som sägs upp samt att informera såväl personalen som företagshälsovårdsproducenten om överenskommen praxis. Arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter samt företagshälsovården ska samarbeta planmässigt och målinriktat.

Företagshälsovårdens åtgärder bygger på arbetsplatsens behov och man ska i samarbete med arbetsgivaren komma överens om hur de ska genomföras.

Ta företagshälsovårdens sakkunskap i bruk 

I enlighet med företagshälsovårdslagstiftningen är företagshälsovårdens uppgifter att ge information, rådgivning och vägledning när arbetslöshet hotar. Arbetsplatsen behöver information om företagshälsovårdens tjänster som stöder arbetshälsa och arbetsförmåga, välbefinnande i arbetet och dess experthjälp. Ändamålet med företagshälsovårdssamarbetet då arbetslöshet hotar är att stöda hela personalens arbetsförmåga och arbetshälsa samt främja smidiga lösningar för arbetsplatsens verksamhet.

I företagshälsovårdens verksamhetsplan bör information ingå vilka åtgärder företagshälsovården ska vidta i samband med permitteringar och uppsägningar.

Delegationen för företagshälsovård vid Social- och hälsovårdsministeriet har behandlat anvisningen 19.5.2022. Anvisningen finns i sin helhet på Arbetshälsoinstitutets webbplats: Företagshälsovårdssamarbete och företagshälsovårdens tjänster om arbetslöshet hotar samt i fall av permitteringar och uppsägningar | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Tilläggsinformation

  • Helena Särkänlahti, produktchef, Arbetshälsoinstitutet, 043 824 4044, helena.sarkanlahti [at] ttl.fi (helena[dot]sarkanlahti[at]ttl[dot]fi)

Läs mer

Dela innehåll på sociala medier!