Työterveysyhteistyö työttömyyden uhatessa – tutustu päivitettyyn ohjeeseen

Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyspalvelut kattavat koko henkilöstön. Lomautus- ja irtisanomistilanteissa työterveysyhteistyön tavoitteena on tukea henkilöstön työkykyä ja terveyttä. Päivitetty ohje työterveysyhteistyöstä työttömyyden uhatessa ja lomautus- ja irtisanomistilanteissa on julkaistu Työterveyslaitoksen verkkopalvelussa.
-
Helena Särkänlahti
Helena Särkänlahti
tuotepäällikkö

Työpaikkojen toimintaedellytyksiä heikentävissä tilanteissa voidaan joutua tekemään henkilöstövähennyksiä. Työterveyshuollossa tulee olla valmius toimia silloin, kun työpaikalla on päätetty aloittaa neuvottelut toiminnan mahdollisesta sopeuttamisesta.

Työnantaja on velvollinen järjestämään työterveyspalvelut myös lomautettaville ja irtisanottaville työntekijöille. Henkilöstöä ja työterveyspalvelujen tuottajia on myös tiedotettava sovituista käytännöistä. Työnantajan ja työntekijöiden tai heidän edustajiensa sekä työterveyshuollon on tehtävä suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä. 

Työterveyshuollon toimenpiteet perustuvat työpaikan tarpeisiin ja niiden toteuttamisesta sovitaan yhdessä työnantajan kanssa.

Työterveyshuollon osaaminen kannattaa hyödyntää

Työterveyshuoltolainsäädännön mukaan työterveyshuollon on annettava tietoja, neuvontaa ja ohjausta työttömyyden uhatessa. Työpaikka tarvitsee tietoa työterveyshuollon työkykyä tukevista palveluista ja asiantuntija-avusta. Henkilöstövähennysten uhatessa työterveysyhteistyön tavoitteena on tukea koko henkilöstön työkykyä ja terveyttä sekä edistää työpaikkojen sujuvaa toimintaa.

Lomautuksiin ja irtisanomisiin liittyvät työterveyshuollon toimintatavat on kirjattava työpaikan työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Ohje työterveysyhteistyöstä työttömyyden uhatessa ja lomautus- ja irtisanomistilanteissa on käsitelty sosiaali- ja terveysministeriön Työterveyshuollon neuvottelukunnassa 19.5.2022. Päivitetty ohje löytyy kokonaisuudessaan Työterveyslaitoksen verkkopalvelusta: Työterveysyhteistyö ja työterveyshuollon palvelut työttömyyden uhatessa sekä lomautus- ja irtisanomistilanteissa | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätiedot

  • Helena Särkänlahti, tuotepäällikkö, Työterveyslaitos, 043 824 4044, helena.sarkanlahti [at] ttl.fi (helena[dot]sarkanlahti[at]ttl[dot]fi) 

Tutustu myös

Jaa sisältö somessa!