Graviditet och exponering i arbete – handboken finns nu på svenska

Arbetslivet ska vara hälsosamt och säkert även för gravida anställda. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att arbetsplatsen inte under graviditeten eller strax efter förlossningen medför exponering för ämnen, förhållanden eller fysikaliska faktorer som kan äventyra förälderns eller barnets hälsa eller säkerhet.
kuvituskuva: raskaana oleva nainen

Arbetshälsoinstitutets praktiska handbok hjälper företagshälsovården, mödrarådgivningar och arbetarskyddspersonal att säkerställa säkra förhållanden. Handboken Graviditet och exponering i arbete finns nu på svenska.  

Den samlar lagstiftning som rör hälsa och säkerhet för kvinnor som är gravida eller precis har fött barn, samt sätt att undvika skadlig exponering. Bedömning av exponering gällande gravida kvinnor är en lagstadgad uppgift för företagshälsovården.  

Bedömning av risker och exponering 

Handboken presenterar de kemiska, biologiska, fysiska och fysiska exponeringarna i arbetsmiljön som kan vara skadliga under graviditet eller amning.  

Dessutom går handboken igenom exponeringen och dess prevalens, effekterna på den reproduktiva hälsan samt rekommendationer för att genomföra en arbetssäkerhetsbedömning för varje enskild exponering. Vid riskbedömningen behövs expertis inom företagshälsovården. 

Handboken innehåller evidensbaserade praktiska instruktioner och de följer försiktighetsprincipen. Det finns inte tillräckligt med information om vissa agenser eller arbetsförhållanden, vilket medför att instruktionerna ibland är expertens bästa bedömning av situationen. 

Bekanta dig med 

 

Ytterligare information 

  • Överläkare Heikki Frilander, heikki.frilander [at] ttl.fi, +358304742265 
  • Överläkare Leena Aitto-oja, leena.aitto-oja [at] ttl.fi, +358304746106 
  • Forskare Pasi Huuskonen, pasi.huuskonen [at] ttl.fi, +358304742303 

Dela innehåll på sociala medier!