Arbete och graviditet – rådgivningstjänst

Om arbetet eller arbetsförhållandena kan medföra särskild fara för en gravid arbetstagare eller fostret och riskfaktorn inte kan elimineras, skall arbetsgivaren sträva efter att för graviditetstiden flytta arbetstagaren till arbetsuppgifter som lämpar sig för henne.

Coronaviruset

Det är viktigt att skydda sig genom vaccinering när man är gravid. Coronavaccin kan ges till gravida under alla skeden av graviditeten. Under graviditeten kan hela vaccinationsserien tas. Också en fjärde dos rekommenderas till gravida.

Coronavaccination av gravida och ammande mödrar – mer information på THL:s webbplats

Från och med 1.8.2022 anses coronaviruset i anknytning till arbetet inte utgöra en sådan riskfaktor som skulle berättiga till särskild graviditetspenning. Detta gäller samtliga yrken.