Informationspaketet om TYÖOTE-verksamhetsmodellen ger praktiska råd om hur man länkar samman social- och hälsovårdstjänsterna

TYÖOTE-verksamhetsmodellen stärker samarbetet mellan företagshälsovården och den offentliga hälso- och sjukvården, förbättrar stödet för patientens arbetsförmåga och för över ansvaret för att bedöma arbetsförmågan från den specialiserade sjukvården och primärhälsovården till företagshälsovården. Det senaste läromedlet från Arbetshälsoinstitutet introducerar bakgrunden och själva praxisen för TYÖOTE-verksamhetsmodellen och ger råd gällande samarbetet mellan hälso- och sjukvårdsaktörerna för att främja arbetsförmågan hos befolkningen i arbetsför ålder.
-
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas

Det digitala läromedlet som nu har publicerats innehåller information om bakgrunden och den praktiska implementeringen av TYÖOTE-verksamhetsmodellen. Den ger också råd om samarbete mellan den specialiserade sjukvården, primärhälsovården och företagshälsovården. Läromedlet beskriver olika aktörers uppgifter och innehåller också information om olika åtgärder med vilka man kan stödja arbetsförmågan.

– Hälso- och sjukvården för personer i arbetsför ålder organiseras av många aktörer inom välfärdsområdena. När samarbetet mellan aktörerna förbättras kommer processen med behandling, rehabilitering och återgång till arbete för en patient i arbetsför ålder att bli effektivare, säger Arbetshälsoinstitutets forskningschef  Hanna Hakulinen i TYÖOTE-projektet.

– Välfärdsstaten behöver så många arbetsinsatser som möjligt. Det är till allas fördel att den som insjuknat kommer rättidigt tillbaka till arbetet och vid behov med stödåtgärder, fortsätter Hakulinen.

Mycket goda erfarenheter av TYÖOTE verksamhetsmodellen

Patienter i arbetsför ålder behandlas enligt TYÖOTE-verksamhetsmodellen i vissa patientgrupper i nästan alla välfärdsområden. Målet är att verksamhetsmodellen ska etableras som en del av social- och hälsovårdstjänsterna för personer i arbetsför ålder och spridas till alla stora patientgrupper som orsakar mycket arbetsoförmåga.

– Välfärdsområdena har haft mycket positiva erfarenheter av TYÖOTE-verksamhetsmodellen. Sjukfrånvaron har minskat med upp till 40 procent i vissa patientgrupper och patienterna har haft nytta av individuella stödåtgärder för arbetsförmågan. Det är viktigt att så många yrkespersoner inom hälso- och sjukvården på sjukhus, social- och hälsovårdscentraler samt företagshälsovårdsenheter får kunskap om verksamhetsmodellen och kan nyttiggöra sig av praxisen för att stödja arbetsförmågan, framhåller överläkare Pauliina Kangas på Arbetshälsoinstitutet..

Bekanta dig med läromedlet: TYÖOTE-verksamhetsmodellen | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Tilläggsinformation

  • Hanna Hakulinen, forskningschef, Arbetshälsoinstitutet, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi), tel. 030 474 7257
  • Pauliina Kangas, överläkare, Arbetshälsoinstitutet, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi), tel. 030 474 2514

Dela innehåll på sociala medier!