TYÖOTE-verksamhetsmodellen

TYÖOTE-verksamhetsmodellen (TYÖOTE; Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan) effektiviserar samarbetet mellan företagshälsovården och den offentliga hälso- och sjukvården, förbättrar stödet för patientens arbetsförmåga och överför ansvaret för bedömningen av arbetsförmågan från specialsjukvården och primärvården till företagshälsovården. Det här läromedlet ger dig bakgrunden till och praxis för TYÖOTE-verksamhetsmodellen samt till samarbetet mellan aktörerna inom hälso- och sjukvården för att främja arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder.
Kuvituskuva

Hälso- och sjukvården för personer i arbetsför ålder ordnas av många aktörer i Finland och samarbetet fungerar inte alltid optimalt då det gäller att stödja arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Genom att förbättra samarbetet mellan specialsjukvården, primärvården och företagshälsovården är det möjligt att effektivisera processen för den anställdas vård, rehabilitering och återgång till arbetet. 

I TYÖOTE-verksamhetsmodellen tar företagshälsovården samordningsansvaret för en patient som vårdats inom specialsjukvården eller en social- och hälsocentral och tar hand om fortsatta åtgärder så att den anställda kan återvända till arbetet rättidigt som arbetsför. På så sätt kan företagshälsovårdens kompetens i frågor som gäller arbetsförmågan användas snabbare och mer systematiskt än i nuläget inom den offentliga hälso- och sjukvården. 

TYÖOTE-verksamhetsmodellen gäller företagshälsovårdens klienter. Utvecklingen av service- och rehabiliteringssystemet frigör resurser inom den offentliga hälso- och sjukvården för dem som saknar företagshälsovård.  

Målet med läromedlet

Med det här läromedlet bekantar du dig med bakgrunden till TYÖOTE-verksamhetsmodellen och det praktiska genomförandet, och lär dig hur sjukhus samt social- och hälsocentraler och företagshälsovården kan samarbeta på ett resultatrikt sätt. Läromedlet beskriver olika aktörers uppgifter och ger också tips om olika stödåtgärder för arbetsförmågan.

Vem riktar sig läromedlet till?

TYÖOTE-läromedlet kan användas av yrkespersoner inom hälso- och sjukvården, på sjukhus, social- och hälsocentraler och inom företagshälsovården.

Våra experter som sammanställt läromedlet

Hanna Hakulinen

Hanna Hakulinen

E-post
hanna.hakulinen [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 7257
Henkilökuva Pauliina Kangas

Pauliina Kangas

E-post
pauliina.kangas [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2514

Marika Lassfolk

E-post
marika.lassfolk [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 3187
Henkilökuvassa Tuulia Varanka-Ruuska

Tuulia Varanka-Ruuska

E-post
tuulia.varanka-ruuska [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 6090

Nyckelord

Arbetshälsa