TYÖOTE-tietopaketti antaa käytännön vinkkejä sote-palveluiden yhteistyöhön

TYÖOTE-toimintamalli tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä, parantaa potilaan työkyvyn tukea ja siirtää työkyvyn arviointivastuuta erikoissairaanhoidosta ja perusterveydenhuollosta työterveyshuoltoon. Työterveyslaitoksen oppimateriaali johdattaa TYÖOTE-mallin taustaan ja käytäntöihin sekä antaa vinkkejä terveydenhuollon toimijoiden yhteistyöhön työkyvyn edistämiseksi.
-
Hanna Hakulinen
Hanna Hakulinen
tutkimuspäällikkö
Henkilökuva Pauliina Kangas
Pauliina Kangas
ylilääkäri

Tuore verkkomateriaali sisältää tietoa TYÖOTE-toimintamallin taustoista ja käytännön toteuttamisesta. Se antaa myös vinkkejä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöhön. Oppimateriaalissa kuvataan eri toimijoiden tehtäviä, ja kerrotaan myös erilaisista työkyvyn tukitoimista.

– Työikäisen terveydenhuoltoa järjestää hyvinvointialueilla moni toimija. Kun toimijoiden yhteistyötä parannetaan, työikäisen potilaan hoito-, kuntoutus- ja työhön paluun prosessi tehostuu, kertoo Työterveyslaitoksen tutkimuspäällikkö Hanna Hakulinen TYÖOTE-hankkeesta.

– Hyvinvointivaltio tarvitsee mahdollisimman monen työpanosta. On ihan kaikille hyödyksi, että sairastunut pystyy palaamaan oikea-aikaisesti ja tarvittaessa tuettuna takaisin työhön, Hakulinen jatkaa.

Erittäin hyviä kokemuksia TYÖOTE-toimintamallista

Työikäisiä potilaita hoidetaan TYÖOTE-toimintamallin mukaisesti tietyissä potilasryhmissä jo lähes kaikilla hyvinvointialueilla. Tavoitteena on, että toimintamalli vakiintuu osaksi työikäisten sote-palveluita ja leviää kaikkiin yleisiin ja paljon työkyvyttömyyttä aiheuttaviin potilasryhmiin.

– Hyvinvointialueilta on saatu erittäin positiivisia kokemuksia TYÖOTE-toimintamallista. Sairauspoissaolot ovat lyhentyneet joissakin potilasryhmissä jopa 40 prosenttia, ja potilaat ovat hyötyneet yksilöllisistä työkyvyn tukitoimista. On tärkeää, että mahdollisimman monet terveydenhuollon ammattilaiset niin sairaaloissa, sote-keskuksissa kuin työterveyshuolloissakin saavat tietoa TYÖOTE-mallista ja ymmärtävät toiminnan hyödyt työkyvyn tukemisessa, painottaa ylilääkäri Pauliina Kangas Työterveyslaitoksesta.

Tutustu materiaaliin: TYÖOTE-toimintamalli | Työterveyslaitos (ttl.fi)

Lisätiedot

  • Hanna Hakulinen, tutkimuspäällikkö, Työterveyslaitos, hanna.hakulinen [at] ttl.fi (hanna[dot]hakulinen[at]ttl[dot]fi), 030 474 7257
  • Pauliina Kangas, ylilääkäri, Työterveyslaitos, pauliina.kangas [at] ttl.fi (pauliina[dot]kangas[at]ttl[dot]fi), 030 474 2514

Jaa sisältö somessa!