33 arbetsplatser uppnådde noll olycksfall-målet

Arbetsplatserna som förbättrat arbetssäkerheten fick erkännande då Noll olyckfall-forumet beviljade årliga nivåklassificeringar till sina medlemsarbetsplatser. Nivåklassificering beviljades totalt 87 arbetsplatser inom olika näringsgrenar. Av dessa uppnådde 33 arbetsplatser noll olycksfall-målet år 2020. Arbetsplatserna delar god praxis i sitt säkerhetsarbete i ett öppet seminarium tisdagen den 4 maj 2021.

– Av 87 arbetsplatser som beviljades nivåklassificering uppnådde 33 noll olycksfall-målet i år. Det här är mer än någonsin tidigare berättar Anna Melleri, riskhanteringschef på VR Group och ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp. Bland dem som har beviljats nivåklassificering finns många sådana industriarbetsplatser där produktionen fortgått normalt även under coronaviruspandemin. Till och med många byggföretag har lyckats fullständigt undvika frånvaro på grund av olycksfall. – Det har varit fantastiskt att se hur antalet arbetsplatser som ansöker om nivåklassificering har ökat under de senaste åren. Arbetsplatserna vill få erkännande för ett långsiktigt arbete, för vad de har gjort för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen säger Tiina-Mari Monni, produktchef på Arbetshälsoinstitutet och ledare för Noll olycksfall-forumet. Ett långsiktigt arbete ger resultat. I Finland skedde i snitt 25 olycksfall på arbetsplatserna per en miljon arbetstimmar år 2020. Motsvarande siffra på Noll olycksfall-forumets arbetsplatser uppgick i snitt till 9,2 vilket är mindre än året innan. Nyckeln till en god utveckling av säkerheten ligger i att alla på arbetsplatsen förbinder sig att sträva efter ett gemensamt mål. Arbetsplatserna som beviljats nivåklassificering berättar till exempel om följande åtgärder: Ledningen gör fler skyddsronder och de anställda gör arbetsspecifika riskbedömningar. Underleverantörerna får bättre handledning i frågor gällande säkerheten och de deltar i att göra säkerhetsobservationer. På många arbetsplatser förekommer dessutom belöning för goda säkerhetsfrämjande insatser.

Arbetsplatserna berättar om lyckade åtgärder under coronavirusepidemin

I år har många arbetsplatser berättat om hur de framgångsrikt har hållit coronaviruset stången och undvikit smitta. Snabbt agerande och i tid vidtagna åtgärder som baserar sig på arbetsplatsens egen riskbedömning har underlättat åtgärderna att stävja coronavirussmittan. Undantagsförhållandena har lett till nya förfaringssätt för att främja säkerheten på arbetsplatsen. Via distanskommunikation håller ledningen en briefing en gång i månaden då man tidigare samlades i auditoriet ett par gånger om året. Även antalet onlinekurser om arbetssäkerhet har ökat. – Det har varit fint att märka att, trots undantagsförhållandet till följd av coronaviruset, har arbetsplatserna kunnat på traditionellt sätt fortsätta jobba för säkerhet i arbetet. Dessutom har nya sätt utvecklats för att genomföra säkerhetsutbildningar och gemensamma riskbedömningar. Av dessa blir säkert mången god praxis även ett bestående bestående inslag i det nya normala säkerhetsarbetet, säger Anna Melleri.

Till Noll olycksfall-forumet hör 450 arbetsplatser och kriterierna för nivåklassificeringarna har skapats i samarbete med medlemsarbetsplatserna. På nivåklassificeringen inverkar bland annat olycksfallsfrekvensen och hur allvarlig olyckan är. Ytterligare ett kriterium är att undersökningen av olyckorna och rapporteringen om tillbud är i ordning.

Arbetsplatserna delar sina framgångar i ett webbaserat seminarium

Noll olycksfall-forumet ordnar den 4 maj 2021 kl. 9–10.30 ett för alla öppet webbaserat seminarium ”Näin me sen teimme – tasoluokitus 2020”.Under seminariet får vi höra om utvecklingen på tre arbetsplatser som beviljats nivåklassificering. HKScan Finland Oy (nivå III), GRK Infra Oy (nivå II) och Danisco Sweeteners Oy (nivå I). Anmäl dig till det webbaserade seminariet!

Följande 87 arbetsplatser beviljades nivåklassificeringar för arbetssäkerheten

* = arbetsplatserna märkta med asterisk uppnådde noll olycksfall år 2020

Nivå I – Världstoppen (35 arbetsplatser)

Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, fabriken i Karhula*

Bosch Rexroth Oy* Caruna Oy* Danisco Sweeteners Oy* David Brown Santasalo Finland Oy DS Smith, Finland* Eaton Power Quality Oy Elenia Oy* Gasum Oy konserni* Hexion Oy* Kekkilä Oy* Kiilto Oy* Kraton Chemical Oy* MeramaTec Oy* Metso Outotec Finland Oy, verksamhetsstället i Tammerfors Neles Finland Oy* Patria Land Oy* Prefere Resins Finland Oy* Radiometer Turku Oy Rauman Satama Oy* Roal Oy* SK Protect Oy* Solvay Chemicals Finland Oy* Steris Finn-Aqua Synthomer Finland Oy* Tapaturva Oy* Telinekataja Oy* Thales DIS Finland Oy Tmi Tiina Lius* Trinseo Suomi Oy, Hamina* Ulefos Oy* Vakka-Suomen Voima Oy* Venator P&A Finland Oy* VEO Oy Yara Suomi Oy, Siilinjärvi

Nivå II – Närmar sig världstoppen (32 arbetsplatser)

Alamarin-Jet Oy* Altia Oyj ARNON Oy Cargotec Finland Oy, Multilift Cimcorp Oy Coor Service Management Oy Digita Oy Ekorosk Oy Ab* Euroports Pietarsaari Oy Ab* Evonik Silica Finland Oy Finnfeeds Finland Oy GRK Infra Oy GRK Rail Oy Samkommunen för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Inspecta Oy ISS Palvelut Oy Kotkan Energia Oy Kuusakoski Oy Lappeenrannan Energia Oy Lantmäteriverket Nordkalk Oy Ab Posiva Oy* Posti Palvelut Oy, tidigutdelning Promens Oy* Raumaster Paper Oy Sappi Finland I Oy Stora Enso Oyj, Metsä Teollisuuden Voima Oyj Arbetshälsoinstitutet* Umicore Finland Oy Vapo konserni (Finland) Vexve Oy

Nivå III – På väg mot världstoppen (20 arbetsplatser)

Elekmerk Oy

Golder Associates Oy HKScan Finland Oy HT Laser Oy Kiertokapula Oy Kongsberg Maritime Finland Oy Lassila & Tikanoja Oyj Länsimetro-projekti Mantsinen Group Ltd Oy Meyer Turku Oy Moventas Gears Oy NRC Group Finland Oy Koncernen Nurmijärven Sähkö Andelshandeln Arina Ponsse Oyj Samkommunen för Satakunta sjukvårdsdistrikt Steveco Oy Turun Korjaustelakka Oy UPM Plywood Oy VR-koncernen

Noll olycksfall-forumet

  • Noll olycksfall-forumet är ett nätverk för arbetsplatserna där målet är en kontinuerlig utveckling av säkerheten och välbefinnandet i arbetet och förmedling av god praxis.
  • Till forumet hör för tillfället 450 arbetsplatser i Finland, vilket täcker 17 procent av den yrkesaktiva arbetskraften i landet.
  • Forumet har varit verksamt sedan år 2003. Verksamhet samordnas av Arbetshälsoinstitutet.
  • Bekanta dig även med: www.nollis.fi, social media: @NollaTapaturmaa

Ytterligare information

  • Tiina-Mari Monni, ledare för Noll olycksfall-forumet, produktchef på Arbetshälsoinstitutet, tiina-mari.monni [at] ttl.fi (tiina-mari[dot]monni[at]ttl[dot]fi), tfn. 050 433 1607
  • Anna Melleri, ordförande för Noll olycksfall-forumets styrgrupp, riskhanteringschef på VR Group,  anna.melleri [at] vr.fi (anna[dot]melleri[at]vr[dot]fi), tfn. 040 862 1880
  • Arbetsplatsernas kontaktuppgifter är bifokad.

Dela innehåll på sociala medier!