Antalet arbetsolycksfall minskade år 2020 – Heltäckande material nu i tjänsten Arbetslivskunskap

Det skedde fler än 86 000 arbetsolycksfall i Finland år 2020. Närmare uppgifter om dessa olycksfall finns nu i Arbetshälsoinstitutets tjänst Arbetslivskunskap. Materialet kan granskas ur olika synvinklar, kvantitativt eller kedjebaserat.
kuvituskuva: rakennusalan työntekijöitä
Pekka Varje
Pekka Varje

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 19.10.2022

Det skedde 86 595 arbetsolycksfall i Finland år 2020. Det är mer än 16 000 fall färre än året innan (103 156).

– Coronaviruspandemin påverkade arbetssätten och antalet utförda arbeten och rörligheten. Det minskade antalet arbetsolyckor inom många branscher. Det är dock inte ännu möjligt att urskilja distans- och hybridarbetets långtidseffekter i statistiken, berättar Janne Sysi-Aho, databasanalytiker på Olycksfallförsäkringscentralen

De flesta olycksfall skedde bland byggarbetare (11 131), bland anställda inom omsorg samt hälso- och sjukvård (8 918) och verkstads- och gjuteriarbetare (7 956). Inom dessa yrkesgrupper var en skada i de övre extremiteterna vanligast.

Det är möjligt att granska olycksfallsmaterialet i Arbetslivskunskap på ett varierande sätt: utifrån yrke, skadad kroppsdel, händelse som föregick olyckan, orsak till skadan och sättet som skadan skedde på.

Förutom antalet beskriver diagrammen även händelseförloppet. Ur materialet har kedjor byggts upp som kan granskas med hjälp av olika variabelkombinationer och olika variabelklassifikationer. Den kedjebaserade modellen klargör att byggarbetarnas skador i övre extremiteterna oftast berodde på att de steg på eller fastnade i ett vasst föremål. Olyckorna berodde främst på ämnen, förnödenheter eller utrustning och skadorna främst av ett skärande, grovt eller vasst föremål.

Med tanke på förebyggandet av olyckor är det viktigt att vi kan känna igen ett olycksförlopp som upprepas på samma sätt, berättar Janne Sysi-Aho på Olycksfallförsäkringscentralen.

I tjänsten Arbetslivskunskap finns diagram av vilka arbetsolycksfallen åren 2014–2020 framgår. Diagrammen baserar sig på Olycksfallförsäkringscentralens öppna data. Materialet är sammanställt av uppgifter om olycksfall som drabbat löntagare i arbetet och på arbetstid och vilka har ersatts av försäkringsbolagen. Det totala antalet olycksfall uppgår till 687 000.

Bekanta dig med materialet

Mer information

  • Janne Sysi-Aho, databasanalytiker, Olycksfallförsäkringscentralen, janne.sysi-aho [at] tvk.fi, 0404 504 232
  • Pekka Varje, forskningschef, Arbetshälsoinstitutets Arbetslivskunskap-tjänst, pekka.varje [at] ttl.fi, 050 576 8236

 

Dela innehåll på sociala medier!