Arbetshälsoinstitutet fick ett betydande internationellt pris för främjande av Vision Zero-tänkandet

Internationella organisationen för social trygghet ISSA har tilldelat Arbetshälsoinstitutet Vision Zero-priset som erkännande för arbetet det utfört för att främja arbetssäkerheten och välbefinnandet i arbetet. Arbetshälsoinstitutet har främjat säkerhetens nollvision både på internationella forum och i Finland bland annat i nätverket för Noll olycksfall-forumet.
Tommi Alanko on Työterveyslaitoksen työturvallisuus-yksikön johtaja.
Tommi Alanko
Tommi Alanko

Arbetshälsoinstitutets pressmeddelande 28.11.2023 

ISSA tilldelade Vision Zero-priset under världskongressen som det organiserar tillsammans med Internationella arbetsorganisationen ILO i Sydney i Australien. Priset offentliggjordes tidigt på morgonen finländsk tid och togs emot av Tommi Alanko, direktör för Arbetshälsoinstitutets arbetssäkerhetsenhet.  

– Priset är ett erkännande att vi i Finland förstår Vision Zero som ett övergripande förhållningssätt gällande kontinuerlig utveckling av arbetssäkerheten, uppskattar Alanko.

I Finland genomförs nollvisionen som noll olycksfall-tänkande. Trots namnet är det fråga om ett tankesätt, inte ett numeriskt mål. 

– Det lönar sig att diskutera arbetssäkerheten allt mer i den samhälleliga debatten i Finland, och det lönar sig också att aktivt försöka förbättra arbetssäkerheten i arbetslivet på alla sätt. Det är viktigt att förstå att en säker arbetsplats är en produktiv arbetsplats, betonar Alanko. 

Minister för social trygghet  Sanni Grahn-Laasonen är glad och stolt över erkännandet som Arbetshälsoinstitutet har fått.  

– En säker och hälsosam arbetsmiljö är varje persons rättighet. Arbetet för att förebygga olyckor, mobbning på arbetsplatsen, sjukfrånvaro och arbetsutmattning måste absolut fortsätta. Detta är ett medel för att uppnå en hög sysselsättningsgrad, säger Grahn-Laasonen 

Noll olycksfall-forumet väcker intresse även utomlands 

Noll olycksfall-forumet koordineras av det 20 år gamla Arbetshälsoinstitutet, och detta forum utgör en av prisgrunderna. Forumet är ett nätverk för arbetsplatser, som motiverar och uppmuntrar arbetsplatserna att sträva efter en hög nivå av arbetssäkerhet och välbefinnande i arbetet. 

Antalet medlemsföretag uppgår redan till mer än 530 och via nätverket nås så gott som var femte finländsk arbetstagare. Nyttan syns i att nätverkets arbetsplatser har färre olycksfall än andra arbetsplatser. 

– I internationella sammanhang väcker Noll olycksfall-forumet kontinuerligt engagemang och intresse. Inspirerad av det finska exemplet har motsvarande verksamhet börjat inledas även annanstans, trots att nätverken ännu är mindre i många länder, berättar Alanko. 

– Det finska arbetslivet har en bra kultur av förtroende. Företagen är färdiga att samarbeta och dela information. Nollvisionens styrka ligger i förståelsen att arbetssäkerhet inte är en affärshemlighet.

Arbetshälsoinstitutet är en aktiv internationell utvecklare 

Arbetshälsoinstitutets avtryck är också synligt i Vision Zero på ett internationellt plan. Arbetshälsoinstitutet deltog i organiseringen av den första Vision Zero-toppkonferensen i Helsingfors år 2019 och agerar numera som ordförande för den av ILO koordinerade internationella arbetarskyddskoalitionens Vision Zero-arbetsgrupp. 

Arbetshälsoinstitutet har dessutom låtit översätta flera av ISSA:s Vision Zero-handböcker och delat dem så att arbetsplatserna kan utnyttja dem. 
 
– Det lönar sig att öka säkerhetens nollvision på alla slags arbetsplatser. Arbetssäkerheten påverkar arbetsgivarens image och via detta till exempel arbetskraftens tillgänglighet och minskade omsättning. På samma sätt stärker delandet av arbetssäkerhetskompetens med partner försörjningsberedskapen, påminner Alanko. 

Läs mer om nollvisionen

Nollvisionen – samarbete och inlärning tillsammans | Arbetshälsoinstitutet (ttl.fi)

Noll olycksfall-forumet – styrka för utveckling från nätverk | Arbetshälsoinstitutet (på finska) (ttl.fi) 

Se inspelningen av Arbetshälsoinstitutets internationella Vision Zero-webbseminarium (på engelska)

Vision Zero at Work: Towards a More Sustainable and Resilient Future (Webinar 11th October 2023) - YouTube


Ytterligare information 

  • Direktör Tommi Alanko, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 719 2521, tommi.alanko [at] ttl.fi (tommi[dot]alanko[at]ttl[dot]fi) 

Dela innehåll på sociala medier!