Nollvisionen – samarbete och inlärning tillsammans

Nollvisionen (Vision Zero) är en del av verksamheten på en ansvarsfull arbetsplats. Den innebär ett långsiktigt engagemang och en övergripande och positiv syn på kontinuerlig utveckling av arbetarskydd, arbetshälsa och välbefinnande i arbetet.

Syftet med Nollvisionen är att

  • skapa en riktning för gemensam utveckling av arbetarskydd, arbetshälsa och välbefinnande i arbetet
  • väcka diskussion och skapa en gemensam förståelse för betydelsen av säkerhet 
  • göra utvecklingsmålen och målsättningarna synliga för hela arbetsgemenskapen 
  • hitta nya lösningar för att utveckla arbetarskyddet i samarbete – från andra och genom att lära sig tillsammans.

I Nollvisionen är människor och samarbete det centrala, inte siffror. I grund och botten är det fråga om att man bryr sig om sin egen och andras hälsa och säkerhet – var och en har rätt att komma hem frisk från arbetet.

Nollvisionen skapar en strategisk inriktning för att främja arbetarskyddet. Tankesättet är emellertid inte tillräckligt i sig, utan det behövs fungerande praxis, smidigt samarbete, utvecklingsmål och åtgärder. Syftet med Nollvisionen är att skapa ett övergripande närmandesätt för utveckling: Förutom olycksfall i arbetet handlar det också om hälsa, arbetsförmåga, ork i arbetet, smidigt löpande arbete och kompetensutveckling. Långsiktig utveckling kräver definition av mål, men nolltänkande får inte reduceras till ett rent numeriskt mål. 

Utveckling av arbetarskydd lyckas genom samarbete. Förutom internt samarbete på arbetsplatsen är det också värt att utbyta erfarenheter och idéer med andra arbetsplatser. 

Internationellt används termen Vision Zero för att beskriva nolltänkande som gäller säkerhet. Vision Zero samlar in partner även till internationellt samarbete. Till exempel är frågor om hållbar utveckling samt hantering och främjande av arbetarskydd i globala leveranskedjor aktuella frågor som utmanar olika aktörer att inleda samarbete och ta fram nya lösningar.

Våra experter

Tommi Alanko

Tommi Alanko

E-post
tommi.alanko [at] ttl.fi
Telefon
+358 30 474 2793