Arbetshälsoinstitutet har uppdaterat sina anvisningar för inomhusluften

Byggnadens inomhusklimatundersökning, bedömning av förhållandena och bedömning av den hälsomässiga betydelsen är centrala delar för att lösa arbetsplatsens inomhusluftssituationer. Arbetshälsoinstitutets anvisningar om dessa har uppdaterats. Anvisningarna har skapats som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa.
Terveydellisen merkityksen arviointi kuvituskuva
Kari Reijula
Kari Reijula
Päivi Isokääntä
Päivi Isokääntä

Anvisningarna är främst avsedda för inomhuslufts- och byggnadshälsoexperter och företagsläkare, men även fastighetsägare, arbetsgivare, myndigheter samt experter inom arbetarskydd och hälsovård har nytta av dem. Anvisningarna är baserade på den senaste undersökta informationen och expertutvärderingar.

– Det är viktigt att experterna som gör utvärderingarna har uppdaterade och tydliga anvisningar när de löser problem med inomhusluften på arbetsplatsen tillsammans med arbetsgivare, fastighetsskötare och experterna inom arbetarskydd. Det ligger i allas intresse att utredningarna och utvärderingarna görs korrekt och tillförlitligt, säger forskningsprofessor Kari Reijula från Arbetshälsoinstitutet. 

Bedömning av den hälsomässiga betydelsen är kärnkompetens inom företagshälsovården

I bedömningen av den hälsomässiga betydelsen reder man ut betydelsen av arbetsplatsens hälsorisker, olägenheter, belastningsfaktorer och resurser för hälsa och arbetsförmåga. Bedömning av den hälsomässiga betydelsen är kärnkompetens inom företagshälsovården och det utförs till exempel i samband med arbetsplatsutredningar.

– I bedömningen av inomhusluftsituationers hälsomässiga betydelse har hittills bedömningen av byggnadens förhållanden betonats. I de uppdaterade anvisningarna rekommenderas att utvärderingen även tar hänsyn till faktorer relaterade till arbetstagarna, arbetsgemenskapen och arbetsrelaterade faktorer samt arbetsplatsens verksamhetssätt vid ledning och kommunikation av arbetsmiljön.  Alla dessa är viktiga i inomhusluftsituationer. Problem med inomhusluften har sällan bara en orsak, fortsätter Reijula.

Framgångsrik kommunikation är nyckeln till att lösa problem med inomhusluften. Att hantera frågor gällande inomhusluft i inomhusluftgrupper och involvera personal har visat sig vara ett gott verksamhetssätt.

Bedömning av den hälsomässiga betydelsen

Figur: Delområde för Bedömning av den hälsomässiga betydelsen

Anvisningarna för inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena har uppdaterats grundligt 

Vid Bedömning av den hälsomässiga betydelsen används resultaten från inomhusklimatundersökningen och bedömningen av förhållandena. En bedömning av förhållandena ger en helhetsbild av inomhusluftens kvalitet och förhållandena i byggnaden. Inomhusklimatundersökningen är däremot en studie av byggnaden och ventilationen som genomförts för bedömning av förhållandena.

– Vi har uppdaterat instruktionerna för inomhusklimatundersökningar och bedömning av förhållandena, lyssnat på önskemål från fältet och utnyttjat senaste forskningsdata, berättar äldre sakkunnig Päivi Isokääntä från Arbetshälsoinstitutet.

– Anvisningarna beskriver mer detaljerat innehållet i inomhusklimatundersökningen samt kriterierna för bedömningen av förhållandena och klassificeringen av resultatet. Klassificeringen tar hänsyn till högkvalitativa och väl underhållna byggnads- och byggnadstekniska lösningar som grundfaktorer för god inomhusluft.  Rapporteringsmodellen är helt ny i anvisningarna.

Inomhusklimatundersökningen och bedömning av förhållandena är avsedda för utredning av inomhusklimatet och bedömning av förhållandena vid kontor och kontorsliknande arbetsplatser, såsom skolor, daghem och social- och hälsovårdslokaler. Bedömningar görs oftast av en byggnadshälsoexpert (RTA).

Från Inomhusklimatundersökningen till åtgärder.

Figur: Från Inomhusklimatundersökningen till åtgärder. Det bör noteras att en bedömning av den hälsomässiga betydelsen inte alltid behöver göras utan åtgärder och korrigeringar kan utföras efter att ärendet först diskuterats och kommits överens om, t.ex. i inomhusluftgruppen.

Nya anvisningar finns tillgängliga på Arbetshälsoinstitutets inomhusluftsidor  www.ttl.fi/sisailma

Du kan bekanta dig med anvisningarna Arbetshälsoinstitutets inomhusluftsidor. Anvisningarna presenteras också i Arbetshälsoinstitutets avgiftsfria webbinarier. Uppdatera din kunskap om de nya anvisningarna för inomhusluften -
 28.9.2022 och 10.11.2022. Anmäl dig till webbseminariet 10.11.2022 här (på finska).

Bedömning av den hälsomässiga betydelsen (på finska)
Inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena (på finska)

Arbetshälsoinstitutet utarbetade anvisningarna som en del av Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa. Målet med det nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsa och välbefinnande genom att minska skadorna på inomhusmiljön i Finland. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd och i arbetet deltar Arbetshälsoinstitutet, Filha ry, Andningsförbundet, Allergi-, Hud- och Astmaförbundet samt Föreningen för inomhusluft Sisäilmayhdistys ry aktivt. Programmet verkställer de hälso- och välbefinnandeåtgärder som skrivits in i statsrådets Sunda lokaler 2028-program.

Mer information:
Kari Reijula, forskningsprofessor, Arbetshälsoinstitutet ja Helsingfors universitet, tfn 040 550 2050, kari.reijula(at)helsinki.fi (Bedömning av den hälsomässiga betydelsen)
Päivi Isokääntä, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, tfn 040 720 1913, paivi.isokaanta(at)ttl.fi (Inomhusklimatundersökning och bedömning av förhållandena)

Dela innehåll på sociala medier!