Työterveyslaitos on uudistanut sisäilmaohjeitaan

Rakennuksen sisäilmastoselvitys, olosuhdearviointi ja terveydellisen merkityksen arviointi ovat keskeinen osa työpaikkojen sisäilmatilanteiden ratkaisua. Näitä koskevat Työterveyslaitoksen ohjeet on uudistettu. Ohjeet on tehty osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.
Terveydellisen merkityksen arviointi kuvituskuva
Kari Reijula
Kari Reijula
tutkimusprofessori
Päivi Isokääntä
Päivi Isokääntä
vanhempi asiantuntija

Ohjeet on tarkoitettu ensisijaisesti sisäilma- ja rakennusterveysasiantuntijoille sekä työterveyslääkäreille, mutta niistä hyötyvät myös kiinteistön omistajat, työnantajat, viranomaiset sekä työsuojelun ja terveydenhuollon ammattilaiset. Ohjeet perustuvat uusimpaan tutkittuun tietoon ja asiantuntija-arvioihin.

– On tärkeää, että arviointeja tekevillä asiantuntijoilla on käytössä ajantasaiset ja selkeät ohjeet heidän ratkoessaan työpaikkojen sisäilmaongelmia yhdessä työnantajien, kiinteistöä hoitavien ja työsuojelun ammattilaisten kanssa. On meidän kaikkien etu, että selvitykset ja arvioinnit tehdään oikein ja luotettavasti, sanoo tutkimusprofessori Kari Reijula Työterveyslaitoksesta.  

Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa otetaan kantaa työpaikalla havaittujen terveysvaarojen, haittojen, kuormitustekijöiden sekä voimavarojen merkitykseen terveydelle ja työkyvylle. Terveydellisen merkityksen arviointi on työterveyshuollon ydinosaamista ja sitä tehdään esimerkiksi työpaikkaselvitysten yhteydessä.

– Sisäilmatilanteissa terveydellisen merkityksen arvioinnissa on tähän asti korostunut rakennuksen olosuhteiden arviointi. Uudistetussa ohjeessa kehotetaan arvioinnissa huomioimaan myös työntekijöihin, työyhteisöön ja työhön liittyvät tekijät sekä työpaikan toimintatavat työympäristön hallinnassa ja viestinnässä.  Näillä kaikilla on merkitystä sisäilmatilanteissa. Sisäilmaongelmille on ani harvoin vain yksi syy tai aiheuttaja, jatkaa Reijula.

Onnistunut viestintä on avainasia sisäilmaongelmien ratkaisussa. Sisäilma-asioiden käsittely sisäilmaryhmissä ja henkilöstöä osallistaen on todettu hyväksi toimintatavaksi.

 

Terveydellisen merkityksen arvioinnin osa-alueet sisäilmatilanteissa

Kuva: Terveydellisen merkityksen arvioinnin osa-alueet

Sisäilmastoselvitystä ja olosuhdearviointia koskeva ohje on uudistettu perusteellisesti  

Terveydellisen merkityksen arvioinnissa hyödynnetään sisäilmastoselvityksen ja olosuhdearvioinnin tuloksia. Olosuhdearviointi kertoo kokonaiskuvan rakennuksen sisäilman laadusta ja olosuhteista. Sisäilmastoselvitys on puolestaan olosuhdearviointia varten tehtävä rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimus.

– Olemme uudistaneet sisäilmastoselvitystä ja olosuhdearviointia koskevat ohjeet kentältä tulleita toiveita kuunnellen ja uusinta tutkimustietoa hyödyntäen, kertoo vanhempi asiantuntija Päivi Isokääntä Työterveyslaitoksesta.

–  Ohjeessa kuvataan aiempaa tarkemmin sisäilmastoselvityksen sisältö sekä olosuhdearvioinnin kriteerit ja tuloksen luokittelu. Luokittelussa on huomioitu laadukkaat ja hyvin huolletut rakennus- ja talotekniset ratkaisut hyvän sisäilman perustekijöinä.  Kokonaan uutta ohjeessa on raportointimalli.

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointiohje on tarkoitettu toimistojen ja toimistojen kaltaisten työpaikkojen, kuten koulujen, päiväkotien ja sote-tilojen sisäilmastoselvityksiin ja olosuhdearviointiin. Arviot tekee useimmiten rakennusterveysasiantuntija (RTA).

Olosuhdearvio osana rakennuksen selvityksiäKuva: Sisäilmastoselvityksestä toimenpiteisiin. Huomioitavaa on, että terveydellisen merkityksen arviointia ei tarvitse aina tehdä, vaan toimenpiteisiin ja korjauksiin voidaan edetä, kun asiasta on ensin keskusteltu ja sovittu esim. sisäilmaryhmässä.Uudet ohjeet löytyvät Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta www.ttl.fi/sisailma

Uusiin ohjeisiin voi tutustua Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilla. Ohjeita esitellään myös Työterveyslaitoksen maksuttomissa webinaareissa Päivitä tietosi uusista sisäilmaohjeista -

 28.9.2022 ja 10.11.2022. 

Terveydellisen merkityksen arviointi

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi

Työterveyslaitos laati ohjeet osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Kansallisen sisäilma- ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Lisätiedot:

Kari Reijula, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos ja Helsingin yliopisto, puh. 040 550 2050, kari.reijula(at)helsinki.fi (Terveydellisen merkityksen arviointi)

Päivi Isokääntä, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, puh. 040 720 1913, paivi.isokaanta(at)ttl.fi (Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi)

Jaa sisältö somessa!