Arbetshälsoinstitutet påminner om vikten av att samordna tjänster för personer i arbetsför ålder i social- och hälsovårdsreformen

För personer i arbetsför ålder kräver social- och hälsovårdsreformen omfattande samordnande av tjänster, inklusive företagshälsovården, för att vara framgångsrik. Beaktande av personer i arbetsför ålder i social- och hälsovårdsreformen förutsätter förändringar såväl i lagstiftningen som i tillvägagångssätten.

Pressmeddelande 34/2020

62 procent av vårt lands befolkning är personer i arbetsför ålder och deras behov av tjänster kan variera mycket under arbetskarriären. Eftersom det finns många serviceproducenter i vårt social- och hälsovårdssystem finns det anledning att effektivisera samarbetet.

Statsrådet har redan år 2017 i sitt principbeslut Hälsa i arbete 2025 linjerat upp det funktionella samordnandet av företagshälsovårdens tjänster som en del av den övriga social- och hälsovården.

– Samordnandet har på de praktiska aktörernas nivå främjats på flera områden under de senaste åren. Avgörande är att detta samarbete även stöds i social- och hälsovårdslagstiftningen, konstaterar generaldirektör Antti Koivula vid Arbetshälsoinstitutet.

I social- och hälsovårdslandskapen måste kompetensen hos företagshälsovårdens personal och experter utnyttjas i stor utsträckning. På så sätt kan arbetshälsan och arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder beaktas vid planeringen och förverkligandet av servicehelheter och -kedjor. Dessutom ska kunduppgifternas smidiga överföring mellan företagshälsovården och den övriga social- och hälsovården säkerställas.

För tillfället ser kommunerna till att företagshälsovårdstjänster erbjuds på deras område. Detta ansvar ska övergå till social- och hälsovårdslandskapen genom reformen, så att man ska kunna garantera högklassiga företagshälsovårdstjänster till företagen och företagarna på området.

Beaktande av hälsan, arbetsförmågan och välbefinnandet hos medborgare i arbetsför ålder samt företagshälsovårdstjänster i social- och hälsovårdsstrukturen och samordnandet av social- och hälsovårdstjänster främjar tjänsternas kvalitet och effektivitet. Detta är enda sättet att förhindra att social- och hälsovårdens kostnader ökar och förbättra sysselsättningen.

Mer information

Generaldirektör Antti Koivula, Arbetshälsoinstitutet, tel. 030 474 2340, email antti.koivula[at]ttl.fi
Direktör, överläkare Eva Helaskoski, Työterveyslaitos, tel. 030 474 2300, email eva.helaskoski[at]ttl.fi

Työterveyslaitoksen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi>>

Statsrådets principbeslut. Hälsa i arbete 2025 – arbetsförmåga och hälsa genom samarbete-rapporten>>

Työikäisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuus – hyviä käytäntöjä – webbsidan är på finska>>

Dela innehåll på sociala medier!